Karen Washington-Dyer

Job Role
Darlithydd
Ystafell
B27

Bywgraffiad

Cychwynnais fy ngyrfa gyda gwasanaeth ieuenctid Wrecsam cyn dod yn fyfyriwr aeddfed llawn amser ar y cwrs rwyf nawr yn darlithio arni.

Ar ôl cwblhau fy ngradd, es ymlaen i gwblhau astudiaeth olradd pellach a chefais fy PhD 'New’ terrorism and the implications for perceptions of Islam among different faith groups: A qualitative study yn 2016.

Mae fy nghefndir cyflogaeth yn cynnwys gweithio mewn gwasanaethau ieuenctid, y gwasanaeth iechyd meddwl a hefyd gweithio ochr yn ochr â'r gwasanaeth prawf i helpu i adsefydlu troseddwyr rhyw i'r gymuned ar ôl eu rhyddhau o'r ddalfa.

Y tu hwnt i’r gwaith, rwy’n mwynhau pêl-droed (ei wylio, nid ei chwarae!), ymarfer corff, yn enwedig yoga, ymweld ag arfordir hardd Cymru ac ar y cyfan, bod dan fawd fy nghi bach Labradwdl.

Cymwysterau

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

PhD 2016

Ymchwil

Diwylliant rheoli

Gwleidyddiaeth ofn

Y bygythiad gan frawychwyr

Troseddau casineb

Rôl ffydd mewn anobaith

Cyrsiau

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

LLB Y Gyfraith

BA (Anrh) Y Gyfraith a Chyfiawnder Troseddol

MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

 

Cyhoeddiadau

University of Salford: Gorden, C., Lockwood, K., Madoc-Jones, I., Dubberley, S., Hughes, C., and Washington-Dyer, K., Wilding, M. and Ahmed, A.  Preventing Homelessness among Women Prison Leavers in Wales: addressing the multiple and complex needs of women in an age of austerity. European Journal of Criminology, 2020

Madoc-Jones, I., Ahmed,A., Hughes, C., Dubberley,S., Gorden, C., Washington-Dyer,K., Lockwood, K., and Wilding, M (2020) Imaginary prison prevention with prison leavers. Journal of Social Policy and Society vol 9 (1)

Madoc-Jones, I., Gorden, C., Hughes, C., Dubberley, S., Washington-Dyer, K., Ahmed, A., Lockwood, K. and Wilding, M. (2019) Rethinking Preventing Homelessness amongst Prison Leavers. European Journal of Probation. Vol. 10 (3).

Madoc-Jones, I., Hughes, C., Dubberley, S., Gorden, C., Washington-Dyer, K., Wilson, F., Ahmed, A., Lockwood, K., and Wilding, M. (2018) Evaluation of homelessness services to adults in the secure estate. Welsh Government, Government Social Research. 37/2018.