Kathryn Ellis

Job Role
Uwch Ddarlithydd, Hanes
Ystafell
K26

Bywgraffiad

Graddiodd Kathryn o Brifysgol Cymru, Aberystwyth, gyda gradd anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn Hanes. Dychwelodd i Aberystwyth i gwblhau ei PhD ar 'Arfer a Gweithdrefn y Tŷ Cyffredin, 1660-1714'. Mae hi wedi cyhoeddi ar hanes seneddol a chofebion Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae Kathryn yn dysgu modiwlau ar hanes cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol ar lefel isradd ac wedi datblygu cyrsiau byr ar Hanes Teulu a Chymuned ac Astudiaethau Celtaidd. Mae hi hefyd yn Arweinydd Rhaglen MA Hanes Lleol sy'n canolbwyntio ar ardal Gogledd Ddwyrain Cymru.

Cymwysterau

  • BA (Anrh) Hanes (Aberystwyth)
  • PhD (Aberystwyth)

Ymchwil

  • Hanes cymdeithasol a diwylliannol Gogledd Ddwyrain Cymru
  • Bywyd teuluol (y ddeunawfed ganrif i ddechrau’r ugeinfed)
  • Dyddiaduron a chofnodion teithio

Cyrsiau

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol gyda modiwlau yn amrywio o ‘Trosedd a Diwylliant Poblogaidd yn Oes Fictoria yng Nghymru a Lloegr’ i ‘Chwyldro yn yr Ail Ganrif ar Bymtheg’ a’r ‘Oes Sioraidd’.

Cyhoeddiadau

Ar hyn o bryd mae Kathryn yn gyd-olygydd Transactions of the Denbighshire Historical Society.

 Ar y cyd â Peter Bolton, hi yw cyd-awdur A Mansion for Miners’, Plas Mwynwyr, Rhosllannerchrugog (Rownavale, 2016).