Dr Lisa Train

Job Role
Darlithydd mewn Seicoleg

Bywgraffiad

Ymunodd Dr Lisa Train â thîm Seicoleg Wrecsam yn 2021. Hyfforddodd fel Seicolegydd Clinigol ym Mhrifysgol Bangor a chwblhaodd ei Doethuriaeth yn 2010.

Mae Lisa hefyd yn gweithio fel Uwch Seicolegydd Clinigol yn y bwrdd iechyd lleol. Mae ganddi arbenigedd penodol mewn Seicoleg Iechyd Clinigol a dulliau therapiwtig y trydydd don.

Cymwysterau

Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol, Prifysgol Bangor, cymhwyso 2010

MSc Seicoleg Esblygiadol, Prifysgol Lerpwl, dyfarnwyd 2005

BSc Seicoleg Gymhwysol, Prifysgol John Moores, dyfarnwyd 2001

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Lisa yn cynnwys effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, safbwyntiau esblygiadol mewn iechyd meddwl, dulliau therapiwtig y trydydd don a themâu wrth reoli poen.

Cyrsiau

BSc Seicoleg