Louise Duff

Job Role
Uwch Ddarlithydd Amgylchedd Adeiledig
Ystafell
B51

Bywgraffiad

Dechreuodd Louise ei gyrfa ym 1987 yn gweithio fel syrfëwr tir ac ers hynny mae wedi mwynhau gyrfa’n dylunio a goruchwylio cynlluniau Adenilliad Tir Heintiedig, cynlluniau Gwella Amgylchedd Canol Tref, cynlluniau Diogelwch Traffig ac yn olaf fel Uwch Beiriannydd a Chydlynydd Iechyd a Diogelwch yn dylunio gwelliannau i gynlluniau priffyrdd (A55, A470, A494) yn gweithio ar ran Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd Ddwyrain Cymru.
Mae Louise wedi bod yn dysgu cyrsiau Peirianneg Sifil ac adeiladu AP ac AU ers 2005.
Mae Louise yn cyfrannu tuag at gyflwyniad y rhaglenni gradd Rheolaeth Adeiladu a Thechnoleg Dyluniad Pensaernïol yn y brifysgol.
Yn aelod corfforaethol o Sefydliad Peirianwyr Sifil ac yn Llysgennad Adeiladu CITB, mae Louise yn weithgar wrth hyrwyddo’r diwydiant adeiladu i ysgolion lleol a cholegau.

Cymwysterau

BEng (Anrh) Peirianneg Sifil

MBA

PGCE

Nebosh Iechyd a Diogelwch Adeiladu

Aelod Sefydliad Peirianwyr Sifil

Aelod Sefydliad Siartredig Adeiladwyr

Ymchwil

Cloddio Plwm Hanesyddol yng Ngogledd Cymru

Cyrsiau

Astudiaethau Proffesiynol ac Academaidd

Asesiad Safle

Deunyddiau Adeiladu

Rheolaeth Adeiladu

Rheolaeth Prosiect

Iechyd, Diogelwch a Lles.