Madi Ruby

Job Role
Deon Cydymaith, Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol & Bywyd
Ystafell
K5

Bywgraffiad

Cyn cael fy nyrchafu i fod yn Ddeon Cyswllt, fi oedd Arweinydd Rhaglen y Diploma mewn Cwnsela. Rwy’n parhau i fod yn Gwnselydd / Seicotherapydd Achrededig a chofrestredig, ond rwyf bellach yn defnyddio’r sgiliau hyn yn fy ngwaith arwain a rheoli ac ymchwil.

Cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2012, roeddwn yn gweithio i brifysgol a choleg ar arall mewn addysg.

Cefais fy magu yng ngogledd Cymru, lle cwblheais fy addysg gynradd ac uwchradd, ond symudais i ffwrdd i’r brifysgol. Arweiniodd hyn at yrfa gychwynnol mewn cwmnïau TGCh rhyngwladol fel Sun Microsystems a Microsoft. Roeddwn yn rheoli cynghreiriau strategol, yn canolbwyntio ar ddatblygu datrysiadau ar gyfer amryw o sectorau farchnad. Roedd y rhain yn cynnwys gofal iechyd/GIG, manwerthu, cyllid, e-fasnach a llywodraeth.

Gwnes ail-hyfforddi fel cwnselydd ac addysgwr yn ystod seibiant gyrfa i fagu teulu, ar ôl penderfynu symud yn ôl 'adref'. Rwy’n profi ymdeimlad o bwrpas a chyflawniad wrth gyfrannu at addysg pobl gogledd Cymru a’r siroedd ehangach, yn ogystal â’r unigolion hynny sy’n teithio o bellach i ffwrdd i elwa o brifysgol Glyndŵr Wrecsam a’r hyn sydd gan yr amgylchedd lleol i’w gynnig.

Cymwysterau

PhD mewn Ymchwil, Gwerthuso a Gwella Addysg Uwch ar gyfer thesis o’r enw “Beyond managerialism: towards a model of humanistic management”. (Prifysgol Caerhirfryn).

Aelod Cofrestredig MBACP 

PGCE (Dysgu Gydol Oes – Arbenigedd Hyfforddiant Cwnsler) Prifysgol Staffordshire 2012

MA Cwnsela Clinigol (Teilyngdod) Prifysgol Caer 2011

Diploma Olradd mewn Cwnsela (Teilyngdod) Prifysgol Caer 2010

BA (Anrh) Saesneg (Prifysgol Llundain Holloway Brenhinol (1994)

 

Yn ymgymryd PhD mewn Ymchwil, Gwerthusiad a Mwyhad Addysg Uwch, Prifysgol Lancaster. 

Ymchwil

Rheoli ac arwain gan gynnwys cyfathrebu a chysylltiadau ar gyfer diogelwch seicolegol ar gyfer urddas a llesiant, a sut mae’r rhain yn cyfrannu at effeithiolrwydd sefydliadol.

Cwnsela a seicotherapi dyneiddiol.

Ymchwil dulliau-cymysg.

Ymchwil astudiaeth achos.

Ymchwil cydweithredol a gwerthuso.

Cyrsiau

Dip HE Cwnsela

Mae Madi'n dysgu agweddau damcaniaethol ac ymarferol cwnsela. Ei harbenigedd yw damcaniaeth ac ymarfer y dull person-ganolog seiliedig ar brofiad i gwnsela, ymarfer proffesiynol a moesgar ac iselder. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn niwrowyddoniaeth seicotherapi/cwnsela.

Mae Madi hefyd yn oruchwyliwr ymchwil traethodau hir. 

Cyhoeddiadau

Ruby, M. (2015). Book Review: "Counselling for depression: A Person-centred and Experiential Approach to Practice, by Pete Sanders and Andy Hill, Llundain, DU: Sage, 240 tud., £22.99 (paperback), 2014, ISBN 978-1-4462-7901-1" Counselling and Psychotherapy Research · 

 

Ruby, M. (2011). What does neuroscience offer us in understanding cognitive therapy and person-centred therapy for depression? A realist synthesis review.http://hdl.handle.net/10034/216691

Gellir hefyd ei ddarganfod ym mas data BACP 

 

Therapy Today (2010) Response to ‘Ethical Dilemmas’ 21:10 Rhagfyr

Ruby,M. (2009).My First Client. BACP Student Pages. http://www.bacp.co.uk/student/myfirstclient.php

 

 

Awduriaeth wedi'i gomisiynu:

Ruby, M (2017) Good Practice in Action 066: Commonly Asked Questions Resource: What do we mean by records and record keeping? BACP  (dan adolygiad).

‘Banc Awduron’ BACP Presennol ar gyfer datblygu adnoddau Arfer Da

Adolygiad Cyfoedion:

Adolygydd cyfoedion ar gyfer The British Journal of Guidance and Counselling.

Adolygydd cyfoedion ar gyfer Counselling & Psychotherapy Research.

Adolygydd cyn-cyhoeddiad ar gyfer SAGE publications.

Adolygydd cyfoedion ar gyfer Department of Health & BACP ‘Counselling MindEd’.

 

BACP Expert Reference Group (BACP Professional Standards):

Telephone and E-Counselling

Training Curriculum: A research based-Based curriculum framework for

telephone and e-counselling.

Telephone and e-counselling training the trainers

 

Safleoedd proffesiynol eraill:

 

Cyn-aelod BACP PEaQSC (Professional ethics and Quality Standards Committee).

 

Rhan o 'Banc Awduron' BACP ar gyfer datblygu adnoddau arfer da.