Marcus Hansen

Job Role
Arweinydd Rhaglen Lletygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau
Ystafell
B114b

Bywgraffiad

Dr. Marcus Hansen yw’r arweinydd rhaglen ar gyfer Lletygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau yn Ysgol Fusnes Gogledd Cymru, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae ganddo PhD mewn rheolaeth twristiaeth o Brifysgol Metropolitan Manceinion (MMU), a oedd yn archwilio cydweithrediad rhanddeiliaid mewn twristiaeth antur. Mae ganddo hefyd radd Meistr mewn Rheolaeth Twristiaeth o MMU. Ar ôl graddio o MMU, bu’n gweithio fel darlithydd mewn Marchnata a Rheolaeth Twristiaeth ym Mhrifysgol Nottingham. Ar yr un pryd, roedd hefyd yn gynorthwyydd ymchwil ym Mhrifysgol Nottingham, yn gweithio o dan yr Athro Rickly, gan archwilio rhwystrau teithio gyda chŵn cymorth, prosiect y mae’n parhau i fod yn rhan ohono hyd heddiw.

Mae gan Marcus restr gynyddol o gyhoeddiadau sydd â diddordeb arbennig mewn twristiaeth antur a thwristiaeth hygyrch. Hyd yma, o ganlyniad i’w waith, mae Marcus wedi siarad mewn cynadleddau rhyngwladol yn Ewrop a'r Unol Daleithiau.

Cyn camu i’r byd academaidd, roedd yn berchennog ar, ac yn gweithredu parciau antur yn yr awyr yn yr Unol Daleithiau am nifer o flynyddoedd. Bu hefyd yn arwain bwyty yn y gorffennol, gan weini wafflau gydag ychwanegiadau sawrus a melys.

Y tu allan i’r gwaith mae Marcus yn mwynhau gweithio mwy, treulio amser gyda’r teulu, darllen a theithio.

Cymwysterau

Doethur Athroniaeth mewn Rheolaeth Twristiaeth, Rheoli a Chynnal Digwyddiadau, Rheolaeth Atyniadau Ymwelydd, Materion Cyfoes mewn Lletygarwch, Creu Digwyddiadau 

Ymchwil

Ar hyn o bryd mae Marcus yn cydweithio gyda Phrifysgol Nottingham a Phrifysgol Kristiana (Norwy) ar brosiect, “Cŵn Cymorth ar Wyliau” sy’n cael ei arwain gan yr Athro Rickly a’r Athro McCabe. Mae’r prosiect hwn yn archwilio rhwystrau wrth deithio i bobl gyda chŵn cymorth.

Ar hyn o bryd mae Marcus yn y broses o ysgrifennu llyfr ar dwristiaeth antur gyda’r Athro Rickly, o’r enw “Risky Business: Management challenges in the adventure tourism industry” gyda’r gobaith o gyhoeddi’r gwaith drwy De Gruyter ym mis Rhagfyr, 2020.

Wrth symud ymlaen bydd Marcus yn gweithio gyda Phrifysgol Canol Florida a Phrifysgol Napier yn yr Alban yn archwilio’r heriau o ddylunio lleoliadau sy’n gyfeillgar i bobl gyda dementia yn y Deyrnas Unedig a’r Unol Daleithiau.

Cyhoeddiadau

Hansen, M., Rogers, D., Fyall, A., Spyriadis, T. a Brander-Brown, J., 2019. Collaborative industry risk management in adventure tourism: A case study of the US aerial adventure industry. Journal of Outdoor Recreation and Tourism.

Hansen, M., Fyall, A., Spyriadis, T., Rogers, D. a Brander‐Brown, J., 2019. Motivating stakeholder collaboration within the aerial adventure industry. International Journal of Tourism Research, 21(3), tt.311-322.