Mr Martyn Jones

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Peirianneg Fecanyddol

Bywgraffiad

Cwblhaodd Martyn ei brentisiaeth beirianneg yn Airbus UK, Brychdyn, cyn ymgymryd ag MEng mewn Peirianneg Awyrenegol (Prifysgol Lerpwl 2008). Yn dilyn cyfnod ym myd diwydiant yn dylunio cydrannau strwythurol cyfansawdd ar gyfer Arirbus A350 (Assystem UK, 2011) dychwelodd at ei waith academaidd i weithio fel swyddog prosiect ar brosiect ASTUTE (Advanced Sustainable Manufacturing Technologies) Cymru, gan gynorthwyo busnesau bach a chanolig eu maint yng Nghymru gyda gweithgynhyrchu uwch a dylunio. Bu’n rheoli’r prosiect yn 2012 ac yn fuan cynigiodd Prifysgol Glyndŵr ddarlithyddiaeth iddo mewn peirianneg fecanyddol.

Mae Martyn wedi gweithio hefyd gyda Glyndŵr Innovations Limited, sef cangen fasnachol y Brifysgol, o ran dylunio cydrannau ar gyfer systemau optomecanyddol ar gyfer telesgopau. Mae gan Martyn PhD mewn Arwynebau Optegol Ysgafn, gan gwblhau nifer o brosiectau wedi’u hariannu yn y maes hwn.

Ar hyn o bryd Martyn sy’n rhedeg y rhaglenni prentisiaeth gradd mewn peirianneg (cynhyrchu, Mecanyddol, Trydanol, Ynni Carbon Isel) ac ef yw’r cyswllt rhwng y diwydiant a’r Brifysgol.

Y tu allan i’r gwaith, mae’n treulio’r rhan fwyaf o’i amser rhydd yn cerdded yng nghefn gwlad Cymru a Swydd Gaer gyda’i gi neu, fel cefnogwr chwaraeon brwd, yn dilyn Clwb Pêl-droed Wrecsam.

Cymwysterau

  • NC Peirianneg Awyrofod
  • NVQ lefel 4 Peirianneg Awyrennau
  • MEng Peirianneg Awyrennol
  • PhD Peirianneg Cyfansoddion

Ymchwil

  • Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD)
  • Cyfansoddion
  • Argraffu 3D

Cyrsiau

Rwy’n addysgu ar yr holl raglenni ar lefel Israddedig ac Ôl-raddedig.

Cyhoeddiadau

Martyn Jones, Richard Day, David Walker, Navid Zobeiry, Anoush Poursartip, “Composite material evaluation at cryogenic temperatures for applications in space-based far-infrared astronomical instrumentation”. Proceedings Volume 10706, Advances in Optical and Mechanical Technologies for Telescopes and Instrumentation III; 107063R (2018)

 

Hadi Baghsiahi, Martyn Jones, David Brooks, Peter Doel, “Active and adaptive CFRP mirror using MFC piezoelectric actuator for thermal deformation and atmospheric aberration correction”, , Advances in Optical Astronomical Instrumentation, Proceedings Volume 112032019; 112030P (2020)

 

Hadi Baghsiahi, Martyn Jones, David Brooks, Peter Doel, “Design, simulation and manufacturing a CFRP prototype mirror for active/adaptive optics”, Proceedings Volume 11175, Optifab 2019; 111750W (2019)

 

Paul Rees, Ian Baker, David Thomson, Dean Catterall, Martin Coleman, Martyn Jones, John B Mitchell, “Development of a lightweight camera for high altitude platform systems”. Optical Engineering, 59(10) 2020.