Megan Brooman

Job Role
Darlithydd mewn Seicoleg Cwnsela

Bywgraffiad

Cwblheais fy BSc mewn Seicoleg a Bioleg Fforensig ym Mhrifysgol Caer yn 2013. Es ymlaen wedyn i gwblhau fy MA mewn Cwnsela Clinigol gan ddod yn Gwnselydd sy’n Canolbwyntio ar Unigolion yn 2016.

Cyn dod yn Ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr, gweithiais ar draws sawl maes gwahanol mewn Addysg Uwch; o weinyddiaeth myfyrwyr a gwasanaethau data, i wasanaethau graddio a lleoliadau. Mi fûm i hefyd yn ddarlithydd sesiynol fel rhan o’r tîm cwnsela ym Mhrifysgol Glyndŵr. Rwyf wedi gweithio gyda’r Brifysgol am ryw 2 flynedd erbyn hyn ac mae ennill rôl fel darlithydd wedi bod yn uchafbwynt imi.

Tros y 4 mlynedd diwethaf rwyf wedi gweithio ar draws Gogledd Cymru fel Cwnselydd sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, mewn sawl maes gwahanol; gan gynnwys profedigaeth, cwnsela myfyrwyr, trais yn y cartref a dibyniaeth.

Yn fy amser hamdden rydw i’n ddarllenwr brwd ac yn ysgrifennu ffuglen, rwy’n mwynhau padlfyrddio, er fy mod i’n dal i ddysgu, ac wedi mwynhau tyfu llysiau yn yr ardd fach bitw sydd gen i dros y cyfnod clo.

Cymwysterau

BSc Seicoleg a Bioleg Fforensig
MA Cwnsela Clinigol

Ymchwil

Fy mhrif faes ymchwil ym maes Seicoleg Cwnsela yw trawma ac ymlyniad mewn plentyndod cynnar, a sut i weithio’n effeithiol fel cwnselydd gyda’r cleientiaid yma. 

Cyrsiau

BSc Seicoleg
Diploma Addysg Uwch mewn Cwnsela