Mike Wright

Job Role
Prif Ddarlithydd, Technoleg Cyfryngau Creadigol
Ystafell
CIB06

Bywgraffiad

Pennaeth Cyfryngau, yn edrych ar ôl ystod o ddisgyblaethau creadigol cysylltiol. Cefndir mewn cerddoriaeth ac electroneg.

Hefyd yn rhedeg yr orsaf radio gymunedol sydd wedi ei lleoli yn adeilad y diwydiannau creadigol, mae hwn yn adnodd lleol ar gyfer poblogaeth yr ardal.

Cymwysterau

MSc Technoleg Gwybodaeth Gerddorol.

BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Cymrawd o’r Academi Addysg Uwch.

Aelod o Sefydliad Technoleg Peirianneg.

Aelod o Gymdeithas Peirianneg Glywedol.

Ymchwil

Synthesis Sain, cerddoriaeth gyfrifiadurol a gosodweithiau celf ar ffurf sain.

Cyrsiau

BSc Technoleg Sain

BSc Technoleg Sain

BSc Technoleg Teledu a Chynhyrchu

Modiwlau: 

Gwyddor Sain

Gwyddor Weledol

Cynhyrchu Radio

Synthesis Sain a Samplo

Technoleg Cyfansoddi

Rhaglennu Cerddoriaeth Gyfrifiadurol

Effaith Technoleg Newydd

Prosiectau Cydweithredol

Perfformiadau Cydweithredol

Traethawd

Prosiect

Cyhoeddiadau

Conference on Visual Media Production Immersive RGB+D zoetropic projection for Touchscreens and HMDs/Wearables.

CVMP 2015 London.

Glyndwr-Staffordshire Universities IEEE Society for the Social Implications of Technology, UK and Ireland.

Media Literacy's impact on localised communities 2014.

Implementation of Ambisonics Technology for Surround Sound Performance
Sebastian Allemand, Mike Wright, Stuart Cunningham (UK) 2011.

Salford University. Next Generation festival.Community Media Projects in Higher Education.

2014 Mataro University International Week.

Composition; manipulation; using Max Msp 2014.