Mr Mobayode Akinsolu

Job Role
Darlithydd mewn Peirianneg Electronig a Chyfathrebu
Ystafell
B128

Bywgraffiad

Ers 2019, mae Mobayode wedi bod mewn swydd ddarlithio lawn amser ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ar ôl bod yn ddarlithydd fesul sesiwn yn y brifysgol ar wahanol adegau rhwng 2017 a 2019. Derbyniodd ei MSc (gyda Rhagoriaeth) mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig o Brifysgol Bradford yn 2014, ar ôl ei astudiaethau israddedig (prentisiaeth/hyfforddiant diwydiannol mewn systemau pŵer a Pheiriannau trydanol, a bagloriaeth mewn Peirianneg Drydanol) a gwasanaeth cenedlaethol gorfodol yn Nigeria.

Yn 2016, derbyniodd ysgoloriaeth ymchwil PhD ar gyfer prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Phrifysgol Birmingham. Canolbwyntiai ei brosiect PhD ar ddefnyddio technegau deallusrwydd artiffisial i hwyluso’r gwaith o ddylunio dyfeisiau electromagnetig. Cwblhaodd ei PhD o ddwy brifysgol (ar y teitl: Efficient Surrogate Model-Assisted Evolutionary Algorithm for Electromagnetic Design Automation with Applications) yn 2019 yn sgil cydweithredu rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Phrifysgol Caer gyda chanmoliaeth am ei gyhoeddiadau (gan gynnwys pennod lyfrau a thros 20 o bapurau) yn ymwneud â gwaith ei PhD.

Cyn y dyfarnwyd yr ysgoloriaeth ymchwil PhD iddo, roedd wedi bod yn gymrawd ymchwil (attaché diwydiannol) yng Nghanolfan Datblygu Technolegau Lloeren yn yr Asiantaeth Genedlaethol Ymchwil a Datblygu Gofod, Nigeria, ac yn ymchwilydd gwadd yng Nghanolfan Ymchwil RFID, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Affrica, Nigeria.

Mae Mobayode yn Gristion sydd wrth ei fodd yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a gwyliau cymunedol yn Wrecsam a’r cyffiniau, fel aelod o Eglwys Gateway. Mae’n mwynhau teithio, darllen a gwrando ar gerddoriaeth. Yn ei amser sbâr, mae’n ysgrifennu’n greadigol ac yn chwarae rhywfaint ar offerynnau cerdd (piano, gitâr acwstig, a recorder desgant).

Cymwysterau

Cymwysterau

 1. BEng (Anrh.) mewn Peirianneg Drydanol.
 2. MSc (gyda Rhagoriaeth) mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig.
 3. PhD (gyda Chanmoliaeth) mewn Deallusrwydd Artiffisial Cymhwysol (Awtomeiddio Dylunio Electromagnetig).
 4. Tystysgrif Ôl-radd mewn Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch.

 

Aelodaeth o Gyrff Proffesiynol

 1. Cymrawd, Academi Addysg Uwch (HEA).
 2. Uwch Aelod, Sefydliad y Peirianwyr Trydanol ac Electroneg (IEEE).
 3. Aelod, Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET).
 4. Aelod, Cymdeithas Peirianwyr Nigeria (NSE).
 5. Peiriannydd Trydanol Cofrestredig, y Cyngor ar gyfer Rheoleiddio Peirianneg yn Nigeria (COREN).

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil presennol a’m darpar-ddiddordebau yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i):

 1. Deallusrwydd Artiffisial Cymhwysol a Dysgu Peirianyddol.
 2. Amlder Radio (RF) ac Awtomeiddio Dylunio Electrofagnetig (EM).
 3. Dadansoddeg Data Synwyryddion.
 4. Prosesu Signalau Digidol.

Modelu Mathemategol ar gyfer Dylunio ar sail Data.

Cyrsiau

 

 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg (israddedig ac ôl-radd)
 • Offeryniaeth a Rheolaeth (israddedig)
 • Industry 4.0 (israddedig)
 • Dysgu Peirianyddol (ôl-radd)
 • Technoleg Synhwyrydd Systemau Awyrennau Di-beilot (ôl-radd)

Cyhoeddiadau

Selected Publications

Book Chapter

 1. O. Akinsolu, P. Excell and B. Liu, “Surrogate Model-assisted Global Optimization for Antenna Design,” in Surrogate Modeling for High-Frequency Design Recent Advances, A. Pietrenko-Dąbrowska, and S. Koziel, Eds., World Scientific, In-press, 2021.
 2. Sangodoyin, M. O. Akinsolu et al., "Detection and Classification of DDoS Flooding Attacks on Software-Defined Networks: A Case Study for the Application of Machine Learning," in IEEE Access, vol. 9, pp. 122495-122508, 2021.

Journals

 Liu, M. O. Akinsolu et al., "An Efficient Method for Complex Antenna Design Based on a Self Adaptive Surrogate Model-Assisted Optimization Technique," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 69, no. 4, pp. 2302-2315, April 2021.

 1. O. Akinsolu, B. Liu et al., "Efficient Design Optimization of High-Performance MEMS Based on a Surrogate-Assisted Self-Adaptive Differential Evolution," in IEEE Access, vol. 8, pp. 80256-80268, 2020.
 1. O. Akinsolu, B. Liu et al., "A Parallel Surrogate Model Assisted Evolutionary Algorithm for Electromagnetic Design Optimization," in IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, vol. 3, no. 2, pp. 93-105, April 2019.
 2. O. Akinsolu et al., "Design Considerations and Data Communication Architecture for National Animal Identification and Traceability System in Nigeria," 2021 IST-Africa Conference (IST-Africa), 2021, pp. 1-10.
 3. Liu, M. O. Akinsolu and Q. Zhang, "Hybrid Single and Multiobjective optimization for Engineering Design without Exact Specifications," 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2020, pp. 1-7.
 4. O. Akinsolu et al., "Machine Learning-assisted Antenna Design optimization: A Review and the State-of-the-art," 2020 14th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2020, pp. 1-5.

 

Conferences 

More publications at:

Google Scholar Page or GuildHE Research Repositories