Nataliia Luhyna

Job Role
Swyddog Prosiect ASTUTE, Darlithydd Sesiynol mewn Peirianneg Fecanyddol
Ystafell
Y Ganolfan Hyfforddi a Datblygu Deunyddiau Cyfansawdd neu C130

Bywgraffiad

Derbyniodd Nataliia ein BEng (Anrh) mewn Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Genedlaethol Chernihiv  (Iwcrain) yn 2010. Ar ben-blwydd y Brifysgol yn hanner can mlwydd oed, fe’i henwyd fel un o’r myfyrwyr mwyaf nodedig ac fe ddyfarnwyd iddi Ddiploma Anrhydeddus, ‘Rhagoriaeth mewn Addysg’.

Ar hyn o bryd mae Nataliia yn ymgymryd ag ymchwil PhD mewn cineteg caledu nanogyfansoddion epocsi clyfar (ag iddynt sail garbon nanotiwb) gan ddefnyddio gwahanol dechnegau caledu (confensiynol, tonfedd microdon a radio). Mae wedi cyhoeddi ymchwil o safon a ganolwyd yn seiliedig ar gyfansoddion matrics ac mae wedi mynychu a chymryd rhan mewn cynadleddau yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Mae Nataliia yn Ddarlithydd Sesiynol mewn Peirianneg Fecanyddol ac mae ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ennill Cymrodoriaeth Gyswllt gyda’r Academi Addysg Uwch. Mae’n darparu gwahanol fodiwlau ar gyfer rhaglen Gradd Sylfaen Airbus FDEng, BEng (Anrh) a lefelau MSc mewn Peirianneg Awyrenegol/Mecanyddol ac yn goruchwylio prosiectau myfyrwyr sydd ar eu blwyddyn olaf yn y Ganolfan Hyfforddi a Datblygu Deunyddiau Cyfansawdd Uwch ym Mrychdyn.

Mae’n gweithio fel Swyddog Prosiect ASTUTE (Advanced Sustainable Manufacturing Technologies) ym Mhrifysgol Glyndwr i ddod a mwy o dechnolegau gweithgynhyrchu uwch i’r byd gweithgynhyrchu yng Nghymru. Mae Nataliia wedi gweithio gyda sawl menter gweithgynhyrchu (busnesau bach a chanolig eu maint) ar draws ardaloedd cydgyfeirio yng Nghymru.

Ar ben hyn oll, ers mis Awst 2014 bu’n olygydd cynorthwyol ar gyfnodolyn mynediad-agored “EPOXY”, IDe Gruyter (Yr Almaen), ac yn eistedd ar un o bwyllgorau trefnu lleol y gynhadledd ryngwladol Advanced Materials for Demanding Applications.

Cymwysterau

BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol, (Prifysgol Dechnoleg Genedlaethol Chernihiv, Iwcrain), 2010

MSc Gweithgynhyrchu, (Prifysgol Glyndwr, Y Deyrnas Unedig), 2012

ProfGradIMMM

WES Membe

Ymchwil

Deunyddiau cyfansawdd

Deunyddiau Awyrenegol

Nanogyfansoddion a deunyddiau uwch

Nodweddion deunyddiau

Nanotiwbiau carbon

Caledu microdonau

Gweithgynhyrchu cyflym

Prosesau a thechnegau gweithgynhyrchu

Cineteg caledu resinau epocsi

Cyrsiau

ENGF 405 Deunyddiau Cyfansawdd and Aeroddeunyddiau

ENG 434 Technoleg Gweithgynhyrchu

ENGM 69 Deunyddiau Cyfansawdd

ENGF 513 Prosiect

ENG 654 Prosiect

Cyhoeddiadau

F. Inam, B.R. Bhat, N. Luhyna, T. Vo. (2014). ‘Comparison of structural health assessment capabilities in epoxy – carbon black and epoxy – carbon nanotube nanocomposites’. eXPRESS Polymers Letters, 8 (1). pp. 55-61. ISSN 1788-618X.

Luhyna, N., Inam, F. and Winnington, I. (2013). 'Rapid microwave processing of epoxy nanocomposites using carbon nanotubes', Conference Proceedings, Third International Conference on Advanced Composite Materials and Technologies for Aerospace Applications, 13-16 May 2013, Wrexham, North Wales.

Luhyna, N., Inam, F. and Winnington, I. (2013). 'Shortening curing durations for carbon nanotube reinforced epoxy'. IV International Scientific and Practical Conference 'Theoretical and Experimantal Researches in Technologies of Modern Materials and Engineering', 3-7 June 2013, Lutsk National Technical University, Ukraine, Research Notes, 41 (1), pp. 17-22. [Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк, 2013. Випуск №41 Частина 1.]

Luhyna, N. and Inam, F. (2012). Carbon nanotubes for epoxy nanocomposites: a review on recent developments, Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Composite Materials and Technologies for Aerospace Applications. 11-13 June 2012, Wrexham, North Wales.ISBN 9780946881765, pp. 80-86.