Mr Nathan Roberts

Job Role
Uwch-ddarlithydd mewn Cyfrifiadura
Ystafell
C101

Bywgraffiad

Yn wreiddiol, daeth Nathan Roberts i’r Brifysgol o sector yn y diwydiant lle bu’n gweithio fel datblygwr system arweiniol yn arbenigo mewn efelychu rhithwir ac amgylcheddau dysgu ar gyfer cwmni enwog. Mae’r cwmni hwn yn datblygu hyfforddiant efelychu arbenigol ar draws sefydliadau’r llywodraeth a chwmnïau rhyngwladol gan ddefnyddio’r technolegau diweddaraf.

 Trwy gydol ei gyfnod yn y diwydiant ac yn y Brifysgol, mae Nathan wedi cael cyfleoedd gwerthfawr i weithio gyda llawer o sefydliadau blaenllaw ledled y wlad i gyflawni prosiectau sydd â’u ffocws ar dechnoleg, a hynny’n cynnwys technolegau ymgolli ac efelychu.

 Mae’r gwaith a’r cysylltiad hwn ar draws y diwydiannau hyn yn aml wedi cyd-fynd â chyfleoedd amhrisiadwy i weld dulliau newydd ac arloesol yn cael eu defnyddio mewn diwydiant a Nathan wedyn wedi sicrhau bod y rhain yn flaenllaw yn ei addysgu a’i ymchwil ei hun.

Mae meysydd diddordeb Nathan ei hun yn canolbwyntio ar dechnoleg ymgolli a defnyddio gemau difrifol (datblygu gemau ar draws gwahanol sectorau diwydiant). Mae ei sgiliau wrth weithio yn y diwydiant ynghyd â’i ddiddordebau ei hun wedi bod yn allweddol i’w ddatblygiad i’r dyfodol. Ar hyn o bryd mae Nathan yn astudio at PhD mewn cydweithrediad â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio amgylcheddau efelychu deallusrwydd artiffisial sy’n llwyr synhwyraidd ac sy’n defnyddio’r dechnoleg hapchwarae ddiweddaraf.

Y tu allan i’r brifysgol, mae Nathan yn beilot dronau ac wrth ei fodd â theclynnau technoleg. Mae hefyd yn dilyn ei deulu wrth fod â diddordeb mewn garddwriaeth ond o safbwynt technoleg; mae’n cymhwyso hydroponeg ac aeroponeg a gweithio ochr yn ochr ag eraill sydd â diddordebau tebyg mewn cynaliadwyedd bwyd a darparu systemau eco hunangynhaliol ar gyfer eu tyfu.

Cymwysterau

Prifysgol Cymru: BSc Cyfrifiadura 

Peilot Dronau Masnachol Cofrestredig gyda’r Awdurdod Hedfan Sifil (CAA)

Wrthi’n astudio ar gyfer PhD

Ymchwil

Cymhwyso penderfynu ymaddasol o ran sgiliau meddal mewn amgylcheddau efelychu/chwarae ymgolli gyda chwaraewyr lluosog, ac yn eu plith...

  • Technoleg Ymgolli (Rhith-wrionedd/VR, Realaeth Gymysg, Realiti Estynedig/AR)
  • Peiriannau Gemau
  • Deallusrwydd Emosiwn Artiffisial
  • Cipio ac Optimeiddio 3D
  • Datblygu Dronau
  • Methodolegau (SCRUM)

Cyrsiau

BSc Dylunio Gemau a Mentergarwch

BSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

MSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

 

COM405 Egwyddorion y Cyfryngau Digidol

COM433 Methodolegau Datblygu Ystwyth

COM505 3D Modelu ac Animeiddio

COM522 Technoleg Gemau Difrifol

COM529 Dylunio Prosiect Grŵp

COM605 Prosiect

COM632 Modelu ac Animeiddio 3D Uwch

COM728 3D Dylunio ac Optimeiddio

Cyhoeddiadau

Roberts D and Roberts N.J. (2015) Neurodiversity and fostering creativity through assessment: Issues for computing students in Higher Educational Sciences

 

Weinel, J. Cunningham, S. Roberts, N.J. Roberts, S. Griffiths, D. (2014) EEG as a Controller for Psychedelic Visual Music in an Immersive Dome Environment,

 

Roberts, N.J. Roberts, D. (2014) Clinical simulation: Dare we venture into the uncanny valley?, Nurse Education in Practice

 

Roberts, D. Roberts, N.J. (2014) Maximising sensory learning through immersive education. Royal College of Nursing

 

Roberts, N.J. Grout,V. Worden, J. (2007) Adaptable and Collaborative Virtual Learning Environments Supporting Soft Skills, University of Plymouth – SEIN