Dr Neil Pickles

Job Role
Deon Cyswllt (Materion Academaidd
Ystafell
C126

Bywgraffiad

Yn dilyn BSc mewn Bioleg, penderfynais fynd ar ôl PhD oedd yn ymwneud â dadansoddiad biocemegol o hydrocoloidau, gan ddefnyddio technegau cemegol a biolegol. Ar ôl cwblhau’r PhD, cefais ysgoloriaeth ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol California, Riverside. Wrth ddychwelyd i’r DU, cefais swydd ddarlithio yn MMU. Bryd hynny, cwblheais gymhwyster addysgu ôl-raddedig (PGCAP). Yna, symudais i Brifysgol Gaer, cyn symud ymlaen i fod yn Ddirprwy Bennaeth Adran ac Uwch Gymrawd Addysgu Prifysgol Arweiniol.

Ym mis Mehefin 2019, ymunais â Glyndŵr fel deon cyswllt materion academaidd yn rhan o Gyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Rwy’n uwch gymrawd Advance HE (SFHEA). 

Cymwysterau

  • Prifysgol Lerpwl - BSc Bioleg
  • Prifysgol Lerpwl - PhD Biocemeg, hydrocoloidau
  • Prifysgol Fetropolitan Manceinion - Tystysgrif ôl-raddedig mewn arferion academaidd (PGCAP)

Ymchwil

  • Biocemeg carbohydradau cymhleth - dadansoddiad strwythurol, nodweddion a gwahaniaethu
  • Microbioleg - Firysau, bacteria, bioffilmiau a synhwyro cworwm
  • Datblygiad prawf imiwnoamsugnydd yn ymwneud ag ensymau (ELISA)
  • Ymchwil addysgeg - defnyddio technoleg a disgwyliadau myfyrwyr

Cyrsiau

Rwy’n addysgu mewn sawl maes peirianneg a gwyddoniaeth, o’r flwyddyn sylfaen i’r lefel ôl-raddedig.

Cyhoeddiadau

Am fanylion llawn cyhoeddiadau, gweler ysgolhaig Google N Pickles

Mae celloedd stem mesencymaidd blonegog dynol sy’n deillio o feinweoedd/stromal yn glynu at y Staphylococcus aureus a’r Pseudomonas aeruginosa ac yn cyfyngu ar eu twf

Adolygiad o sut mae heneiddio’n tarfu ar y mecanweithiau biolegol sy’n gyfrifol am ei reoleiddiad

Canfod Konjac glucomannan drwy imiwno-adnabd

Canfod gwaed dynol drwy imiwno-adnabod, ar gyfer rhaglenni mewn dadansoddiadau fforensig

Cymeriadaeth a nodweddion Acacia senegal (L.) Willd. var, Senegal gyda nodweddion uwch (Acacia (sen) SUPER GUM™): Rhan 3 Cymeriadaeth imiwnolegol Acacia (sen) SUPER GUM™

Cymwyseddau imiwno-adnabod mewn ymchwil hydrocoloidau