Neil Pritchard

Job Role
Arweinydd Rhaglen Busnes i Israddedigion / Uwch-ddarlithydd
Ystafell
B101

Bywgraffiad

Ar ôl graddio yn y gyfraith a mynychu Coleg y Gyfraith fe weithiais i am bedair blynedd fel swyddog cyfreithiol yn y gwasanaeth sifil. A finnau am newid fy ngyrfa, es ymlaen i gwblhau cymhwyster dysgu wedyn am saith mlynedd fel yn ddarlithydd yn y gyfraith, busnes a chymdeithaseg mewn addysg bellach.

Symudais i wedyn i addysg uwch, gan ymuno â Phrifysgol Glyndŵr yn 2001 i arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth a busnes. Yn fwy diweddar cefais fy ngwneud yn brif ddarlithydd gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros y ddarpariaeth i israddedigion yn Ysgol Fusnes Gogledd Cymru.

Bûm hefyd yn ddarlithydd gwadd mewn Cyfraith Ewropeaidd ym Mhrifysgol Lappeenranta, Y Ffindir. 

Cymwysterau

LLB (Anrh) Gradd yn y Gyfraith

MA Polisi Cymdeithasol

Tystysgrif Addysg i Raddedigion

Cymrawd i’r Academi Addysg Uwch

Ymchwil

Cyfraith Cyflogaeth

Cyfraith Busnes

Cyrsiau

BA (Anrh) Busnes

Cyhoeddiadau

‘Helping Companies Develop and Grow – A Needs Analysis Study’ – cyd-awdur gyda’r Athro Thomas Lange a Mrs Rowena Roberts ar gyfer ELWA. 2003

‘A Qualitative Evaluation of Service Provision in Denbighshire’ – cyd-awdur gyda Mrs Rowena Roberts ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych. 2003

Pearson Education – adolygiad o ‘Law for Business Students’ gan Alix Adams

CIPD – adolygiad o Introduction to Employment Law: Fundamentals for HR & Business Students

Pearson Education – adolygiad o ‘Business Law’ gan Denis Keenan