Neil Robdale

Job Role
Darlithydd/Ymarferydd Therapi Galwedigaethol
Ystafell
M410

Bywgraffiad

Mae Neil yn Ddarlithydd ac yn Ymarferydd ar y rhaglen Bsc (Anrh) Therapi Galwedigaethol amser llawn 3 blynedd. Daeth i’r swydd yn 2007.

Gynt roedd yn Therapydd Galwedigaethol mewn iechyd meddwl, gan weithio am 26 mlynedd mewn sawl lle ar draws y DU. Mae’n dal i weithio rhan-amser ym maes iechyd meddwl ac yn darlithio rhan-amser.

Beth wyt ti’n ei wneud yn dy amser hamdden? Yn fy amser hamdden rydw i’n mwynhau chwaraeon egnïol, rhedeg, sboncen, badminton neu gael hwyl.

Oes gen ti unrhyw anifeiliaid anwes? Mae gen i gi ac rydw i’n magu pysgod trofannol sydd ar werth yn y siop anifeiliaid anwes lleol.

Oes gen ti hoff lyfr? Oes, fy hoff lyfr yw Hitch-hikers’ Guide to the Galaxy

Beth yw dy hoff ffilm? Fy hoff ffilm yw Accidental Hero

Petaet ti’n ennill y loteri...Byddwn i’n teithio’r byd/y bydysawd.

Oes gen ti hoff ddyfyniad llawn ysbrydoliaeth? “I aint dead yet” fel dywedodd Woody Guthrie yw un o fy hoff ddywediadau.

Os nad oeddet ti’n gweithio yma, beth fyddet ti’n ei wneud? Byddwn i’n dewis gweithio ym maes cadwraeth cefn gwlad.

Cymwysterau

BA Anrh Hanes

DipCot

Cymrawd Cyswllt gyda’r Awdurdod Addysg Uwch

Tystysgrif mewn Myfyrdod OCR

Ymchwil

Iechyd Meddwl

Therapi chwerthin

Addysg Therapi Galwedigaethol

 

Arbenigedd Clinigol:

Iechyd meddwl

Adsefydlu Galwedigaethol

Cyrsiau

BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol

Cyhoeddiadau

Robdale, N. (2012) Care Planning in Community Mental Health. In M. Lloyd (ed) Practical Care Planning for Personalized Mental Health Care. Maidenhead: Open University Press. July 2012.

Robdale.N. ‘Neil Robdale Describes How Laughter Proved Excellent Medicine – For Him and His Clients’, Mental Health Today. Pavillion Publications, Brighton. April 2007.

Robdale.N. ‘Enable: A bridge for Shropshire employers’. Employers Update. Employers’ forum on disability. Winter 2005.

Robdale.N. ‘Everyone’s a winner. Job Retention and Workstep’. Newsletter of Occupational Therapy in Work Practice and Productivity. Specialist Section of College of Occupational Therapy. Spring 2005.

Robdale.N. ‘Stepping in Early. A Job Retention Scheme.’ A Life in the Day. Pavillion Publications, Brighton. February 2005.

Robdale.N. ‘Everyone’s a Winner. Job Retention and Workstep’ Rehab Network. National Vocational Rehabilitation Association. No. 68. February 2005.

Robdale.N. ‘Vocational Rehabilitation; The Enable Employment Retention Scheme. A New Approach’. British Journal of Occupational Therapy, vol. 67, no.10 October 2004.