Mr Nick Burdon

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Peirianneg (Thermodynameg a Mecaneg Hylif)
Ystafell
E6

Bywgraffiad

Wedi gormod o flynyddoedd yn edrych allan drwy ffenestri’r ysgol ar awyrennau yn mynd heibio o RAE Bedford, cwblhaodd Nick ei radd ym Mhrifysgol Loughborough yn 2000.

Gyda hyn, a phasio Cwrs Hediad Prawf Cranfield, datblygodd ei ddiddordeb mewn hedfan ac efelychu hedfan - gan arwain at brofi yn Cranfield, Virginia Tech a NAS Patuxent River, cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr. 

Yn ogystal â hedfan, yn fodern a hanesyddol, mae ganddo ddiddordeb mewn chwaraeon moduro ac roedd yn arfer cystadlu mewn MGB-GT a baratowyd ganddo efe i hun mewn digwyddiadau Dringo bryniau ar Gyflymder a Gwibio. Mae hefyd yn berchen ar, ac yn bridio cŵn Schnauzers Miniatur, ac yn ei amser rhydd yn hoff o ffotograffiaeth, ac yn chwarae’r gitâr yn wael.  

Cymwysterau

MEng (Anrh) Peirianneg Awyrenegol

Ymchwil

Efelychu Hedfan

Aerodynameg

Perfformiad Awyrennau

Cyrsiau

Fdng Peirianneg Ddiwydiannol 

BEng Peirianneg Awyrenegol a Mecanyddol

BEng Peirianneg Drydanol ac Electronig

BEng Peirianneg Modurol

BEng Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy