Nikki Lloyd-Jones

Job Role
Uwch-ddarlithydd
Ystafell
C20

Bywgraffiad

Mae Nikki yn mwynhau beicio mynydd, cerdded yn y mynyddoedd, llyfrau da, gwin da, bwyd da a chwmni da

Cymwysterau

RGN, BSc(Anrh) Iechyd, MSc Addysg Broffesiynol PhD

Ymchwil

Fy niddordeb pennaf yw deall dylanwadau ar benderfyniadau mewn ymarfer pob dydd. Yn gyfarwydd gyda gwaith Gadamer a’i ymholiad hermeniwteg, mae gen i ddiddordeb hefyd yng ngweithiau Martha Nussbaum a’i chyfeiriad at gyfiawnder naratif a chymdeithasol.  Yn ddiweddar bûm yn goruchwylio’r gwaith o gwblhau prosiect yn archwilio llywodraethu ymchwil y GIG ac fe gefais lwyddiant hefyd gyda grant NICSHR i gefnog i PhD yn defnyddio ethno-fethodoleg Garfinkel i archwilio penderfynu a gofal dementia.

Cyrsiau

BSc (Anrh) Iechyd a Lles

Ymchwil lefel 7 ac 8, Barn a Moeseg Broffesiynol