Nina Patterson

Job Role
Darlithydd Iechyd Meddwl a Llesiant
Ystafell
B35

Bywgraffiad

Treuliais fy mhlentyndod dramor (yn Asia gan fwyaf) a graddiais o Ysgol Uwchradd Americanaidd yn Taipei, Taiwan. Wedyn, es yn ôl i’r Alban, gwlad fy ngeni, lle cwblheais radd MA (Anrhydedd) mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Caeredin. Rwyf wedi gweithio o fewn y GIG mewn sawl swydd ddyrchafiad iechyd/gwella a, 15 mlynedd. Rwyf wedi dylunio, darparu a gwerthuso ymyriadau gwella iechyd yn y gweithle yn ogystal ag mewn lleoliad cymunedol, yn bennaf yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a llesiant. Yn ystod y 5 mlynedd cyn dod i Brifysgol Glyndŵr, roeddwn wedi fy lleoli o fewn Tîm Iechyd Parc Caia, Wrecsam, fel ymarferydd iechyd meddwl a llesiant mewn gwasanaeth gwella iechyd ar sail cymuned.

Cymwysterau

MA (Anrhydedd) Seicoleg

Presgripsiynu Cymdeithasol Lefel 5

Ymchwil

Adeiladu gwytnwch emosiynol mewn cymunedau bregus

Mynd i’r afael â phenderfynyddion ehangach i anhafaleddau iechyd

Dylunio gwelliannau iechyd yn y gweithle a’r gymuned ar sail Pum Ffordd at Les

Potensial presgripsiynau cymdeithasol

Cyrsiau

Rwyf yn ddarlithydd BSc (Anrhydedd) Iechyd Meddwl a Llesiant, BSc (Anrhydedd) Iechyd Cymdeithasol a Llesiant a Dip Addysg Uwch Iechyd a Llesiant Cymdeithasol. Rwyf yn addysgu’r modiwlau canlynol – Cyfathrebu Proffesiynol mewn Cyd-destun Iechyd; Cefnogaeth a Grymuso mewn Iechyd a Llesiant; Iechyd Meddwl, Stigma a Chymdeithas; Galluoedd Sylfaenol i Weithio mewn Iechyd; Datblygu Presgripsiynu Cymdeithasol (cwrs byr); a Hanfodion Presgripsiynu Cymdeithasol (cwrs byr).