Mr Olivier Durieux

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Peirianneg
Ystafell
C13c

Bywgraffiad

Ar hyn o bryd rwy’n addysgu technoleg pwerwaith modurol fodern a deinameg y ffrâm modurol ar bob lefel gan gynnwys ar lefel Gradd Meistr.

Yn 1998, des i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr (Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru, NEWI, bryd hynny!) ar ôl graddio mewn Dylunio Mecanyddol a Pheirianneg Cynhyrchu yn Ffrainc.

Mae gen i fwy na 15 mlynedd o brofiad o ddysgu a 3 mlynedd o weithgaredd diwydiant. Pan yn Ffrainc, roeddwn yn gyfrifol am gomisiynu a gweithgareddau ar ôl gwerthu ar gyfer peiriannau llenwi Newtec International (cwmni sydd yn arbenigo mewn cynhyrchu datrysiadau llenwi ar gyfer olew, sudd, gwin a dŵr mwynol). Fe weithiais i ar draws y byd gydag arweinwyr yn y maes: Total, Elf, Grant Whiskey Group, , Nestlé ac Evian yn eu mysg!). 

Mae fy niddordebau yn cynnwys teithio, DIY ac adnewyddu fflatiau!

Cymwysterau

BEng (Anrh) Peirianneg Awyrenegol Mecanyddol (NEWI)

M.Phil. Dadansoddi Straen (ffactorau crynodiadau straen mewn strwythurau wedi eu weldio) (Prifysgol Cymru)

DUT Dylunio Mecanyddol a Pheirianneg Gweithgynhyrchu (Prifysgol Aix-en-Provence, Ffrainc)

Ymchwil

Mae fy ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar werthuso perthynas nodweddion mecanyddol/trydanol rhai ffibrau carbon. Nod hyn yw datblygu set o synwyryddion cynhenid addas sydd yn gallu mesur y pwysau, y straen a’r effeithiau y mae strwythurau a atgyfnerthwyd â charbon yn eu profi yn ystod y broses weithgynhyrchu, cludo a’u bywyd mewn gwasanaeth.

Cyrsiau

FD Peirianneg Ddiwydiannol / Mathemateg Blwyddyn Sylfaen

BEng Peirianneg Fodurol:

Systemau Modurol, Siasis ceir, Peiriannau Tanio Mewnol, Peiriannau a Phwerwaith, Dylunio Peiriannau, Dynameg.

MEng/MSc:

Strategaethau Gweithgynhyrchu a Chynhyrchu, Dadansoddiad Dylunio Uwch. 

Cyhoeddiadau

Book Chapter:

 Embedding Enterprise and Entrepreneurship – A step in the right direction. Bradley, M. and Oram, D. (eds.) A chapter called : "Why bother"​ ... where I discussed what is happening when tutors are overprotecting projects and why "fun" must be the moto.

 Publications:

 Forced air cooled heat sink with uniformly distributed temperature of power electronic modules, with C. Bünnagel, S. Monir, A. Sharp, A. Anuchin, I. Uria, and Y. Vagapov, in Applied Thermal Engineering, vol. 199, Nov. 2021, 

 Practical Characterisation of the Piezo Electric Properties of a 3k T300 Carbon Fibre for Impact Sensoring, with Frank Mirshof and Yuriy Vagapov, in Proc., ElConRus Moscow (IEEE), 2018

 Impact of Digitised Efficiency Map on Automotive Powertrain Modelling, with Michael Griebler, Roustiam Chakirov and Yuriy Vagapov,

In Proc., 5th International Technology Association (IEEE), 2013.

 Estimation of thermocouple measurement errors for the ceramic specimen surface temperature in thermal tests, with Gennadiy Sereda and Andrey Shulyakovskiy, International Journal of Engineering Systems Modelling and Simulation, Vol. 4, No. 4, 2012.

 A comparison of the mechanical properties of lab mixed and mass produced high performance polyurethane elastomers, with Tom Boddington,

In proc., International Workshop on Advanced Composite Materials and Technologies for Aerospace Applications, 2012

 Misfire detection of internal combustion engine using spectral analysis of crankshaft velocity,

with Yuriy Vagapov, In Proc. 21st Sci.Conf. on Electrical Engineering, pp.59-61, Nizhny Novgorod, Russia, 2002

 Using spectral analysis for misfire detection of internal combustion engine,  with Yuriy Vagapov and Vladim Guliaev, In Trans “Industrial Electrical Engineering Equipment”, pp.153-159, Nizhny Novgorod, Russia, 2002