Mr Owen Dale

Job Role
Darlithydd Busnes
Ystafell
B101a

Bywgraffiad

Mae Owen yn Marchnata Arweinydd Rhaglen a Darlithydd mewn Busnes, Marchnata a Rheolaeth.

Mae Owen yn Farchnatwr Siartredig ac yn aelod o'r Sefydliad Siartredig Marchnata.

Ar ôl ymuno â'r ysgol fusnes yn 2017 fel darlithydd gwadd, sy'n arbenigo mewn marchnata a marchnata digidol, mae Owen bellach yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer BA Marchnata a Busnes a chymwysterau Proffesiynol CIM.

Yn ogystal ag addysgu israddedig ac ôl-raddedig, mae Owen yn cyflwyno Diploma Digidol CIM mewn Marchnata Proffesiynol. Yn 2017 fe'i rhestrwyd ar restr fer Darlithydd Ysgol Fusnes y Flwyddyn.

Y tu allan i addysgu, Owen yw perchennog Made Easy Group Ltd, sef darparwr marchnata a hyfforddiant yng ngogledd Cymru, a sylfaenydd Marketing Made Easy.

Cymwysterau

Marchnatwr Siartredig MCIM

PGCert mewn Addysg Uwch Prifysgol Glyndŵr (cyfredol)

Diploma Ol-raddedig Proffesiynol y Sefydliad Siartredig Marchnata

MSc Marchnata Prifysgol Hertfordshire

BSc Busnes a Rheoli Prifysgol East Anglia

Cyrsiau

BA Marchnata a Busnes

Diploma Digidol CIM mewn Marchnata Proffesiynol