Paige Tynan

Job Role
Darlithydd mewn Biowyddorau

Mae gan Paige BSc (Anrh) mewn Gwyddoniaeth Fforensig o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ac ar hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer PhD mewn Gwyddoniaeth Fforensig o dan oruchwyliaeth Dr Neil Pickles a Dr Christopher Rogers (Prifysgol Wolverhampton). Mae PhD Paige yn edrych ar adeiladu ystorfa ar-lein ar gyfer data taphonomig i wella addysgeg ymchwil ac addysgu o fewn Taphonomy Fforensig. Mae ymchwil blaenorol Paige wedi edrych ar ffactorau sy'n effeithio ar ddadelfennu, datblygiadau diweddar mewn ymchwil taphonomig fforensig yn y DU a'r heriau a wynebir.

Cyn cael ei benodi'n Ddarlithydd mewn Biowyddorau mae Paige wedi dal ystod o rolau eraill o fewn addysg wyddoniaeth. Mae'r rhain yn cynnwys: Technegydd Labordy Gwyddoniaeth sy'n cefnogi amrywiaeth o Raglenni Gwyddoniaeth Gymhwysol, Darlithydd Gwadd mewn Bioleg Ddynol ym Mhrifysgol Caer, Darlithydd Sesiynol mewn Gwyddoniaeth Fforensig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a Chyfathrebwr Gwyddoniaeth yn Xplore! canolbwyntio ar allgymorth STEM ar gyfer grwpiau oedolion heb eu gwasanaethu a heb gynrychiolaeth ddigonol. Ochr yn ochr â'r rolau hyn penodwyd Paige hefyd yn Swyddog Ymchwil a Datblygu Academaidd ar gyfer Cymdeithas Anthropoleg Fforensig Prydain.

Mae Paige wedi derbyn nifer o wobrau a chydnabyddiaeth am eu hymchwil a'u cyfraniadau i Wyddoniaeth Fforensig gan gynnwys canmoliaeth uchel yng Ngwobrau Israddedig Byd-eang, Gwobr Dewis y Cynrychiolwyr yng Nghynhadledd Haf Cymdeithas Anthropoleg Fforensig Prydain a dyfarnwyd y Fedal Aur iddi yng Nghystadleuaeth Gwyddoniaeth Fforensig WorldSkills UK.