Paige Tynan

Job Role
Darlithydd mewn Biowyddorau

Bywgraffiad

Mae gan Paige BSc (Anrh) mewn Gwyddoniaeth Fforensig o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ac ar hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer PhD mewn Gwyddoniaeth Fforensig o dan oruchwyliaeth Dr Neil Pickles a Dr Christopher Rogers (Prifysgol Wolverhampton). Mae PhD Paige yn edrych ar adeiladu ystorfa ar-lein ar gyfer data taphonomig i wella addysgeg ymchwil ac addysgu o fewn Taphonomy Fforensig. Mae ymchwil blaenorol Paige wedi edrych ar ffactorau sy'n effeithio ar ddadelfennu, datblygiadau diweddar mewn ymchwil taphonomig fforensig yn y DU a'r heriau a wynebir.

Cyn cael ei benodi'n Ddarlithydd mewn Biowyddorau mae Paige wedi dal ystod o rolau eraill o fewn addysg wyddoniaeth. Mae'r rhain yn cynnwys: Technegydd Labordy Gwyddoniaeth sy'n cefnogi amrywiaeth o Raglenni Gwyddoniaeth Gymhwysol, Darlithydd Gwadd mewn Bioleg Ddynol ym Mhrifysgol Caer, Darlithydd Sesiynol mewn Gwyddoniaeth Fforensig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a Chyfathrebwr Gwyddoniaeth yn Xplore! canolbwyntio ar allgymorth STEM ar gyfer grwpiau oedolion heb eu gwasanaethu a heb gynrychiolaeth ddigonol. Ochr yn ochr â'r rolau hyn penodwyd Paige hefyd yn Swyddog Ymchwil a Datblygu Academaidd ar gyfer Cymdeithas Anthropoleg Fforensig Prydain.

Mae Paige wedi derbyn nifer o wobrau a chydnabyddiaeth am eu hymchwil a'u cyfraniadau i Wyddoniaeth Fforensig gan gynnwys canmoliaeth uchel yng Ngwobrau Israddedig Byd-eang, Gwobr Dewis y Cynrychiolwyr yng Nghynhadledd Haf Cymdeithas Anthropoleg Fforensig Prydain a dyfarnwyd y Fedal Aur iddi yng Nghystadleuaeth Gwyddoniaeth Fforensig WorldSkills UK.

Cymwysterau

 • BSc mewn Gwyddoniaeth Fforensig
 • Tystysgrif Israddedig mewn Bioleg Esblygiad (ar y gweill)
 • FHEQ Lefel 7. Osteoleg Dynol (ar y gweill)
 • BTEC Lefel 5. Diploma mewn Addysg a Hyfforddiant
 • FHEQ Lefel 4. Cyflwyniad i'r Newid yn yr Hinsawdd
 • FHEQ Lefel 4. Cyflwyno Daeareg
 • FHEQ Lefel 4. Cyflwyniad i Ad-drefnu'r Wyneb
 • FHEQ Lefel 4. Gweddillion Ysgerbydol Dynol

Ymchwil

• Amcangyfrif Cyfwng Postmortem
• Ffactorau sy'n Effeithio ar Ddadelfennu
• Sganio 3D
• Delweddu Thermol
• Taphonomy Fforensig
• Anthropoleg Fforensig
• Archaeoleg Fforensig
• Ecoleg Fforensig
• Experimental Taphonomy
• Palaeobioleg
• Bioleg Esblygiadol

Cyrsiau

 • BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig
 • BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig (gyda Blwyddyn Sylfaen)
 • BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol
 • BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol (gyda Blwyddyn Sylfaen)
 • BSc (Anrh) Biocemeg
 • BSc (Anrh) Biocemeg (gyda Blwyddyn Sylfaen)
 • MRes mewn Anthropoleg Fforensig a Bioarcheoleg
 • MRes mewn Cemeg Fforensig

Cyhoeddiadau

Tynan, P. & Rattenbury, A. E. Proposing a Database for Forensic Taphonomy: Plans for an online open access repository for teaching and research of post-mortem processes. Cynhadledd Rithwir BAFA. 12 Rhagfyr 2020.

Angell, H., Morgan, D. & Tynan, P. Forensic Taphonomy: UK Research Developments into Postmortem Decomposition. Cynhadledd Rithwir BAFA. 12 Rhagfyr 2020.

Tynan, P. & Rattenbury, A. E. The challenges of forensic taphonomic research in the UK. Symposiwm Ôl-raddedig y Gymdeithas Siartredig ar gyfer Gwyddoniaeth Fforensig. 6 Tachwedd 2020.

Tynan, P. Effects of body size on the rate of decomposition in the UK: Measuring total body score and percentage mass change in Sus Scrofa. Cynhadledd Rithwir BAFA. 13eg & 19eg, Gorffennaf 2020.

Tynan, P. & Rattenbury, A. E. Reviewing Total Body Scores (TBS): inter-observer reliability when scoring Sus scrofa decomposition in the UK. Cynhadledd Rithwir BAFA. 13eg & 19eg, Gorffennaf 2020.
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Paige-Tynan