Paul Jones

Job Role
Darlithydd, Celfyddyd Gain
Ystafell
R26, Campws Stryt y Rhaglaw

Bywgraffiad

Mae Paul yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer BA (Anrh) Celf Gain. Mae ei feysydd arbenigol yn cynnwys celf perfformio, fideo, ffotograffiaeth, cyfryngau digidol, gosodiadau ac arferion celf sy'n ymgysylltu'n feirniadol. Mae ei brosiectau cydweithredol yn cynnwys sut mae artistiaid yn delweddu'r Anthroposen ac archwilio technolegau analog darfodedig fel safleoedd cof. Ynghyd ag arddangos, ysgrifennu a chyflwyno mewn cynadleddau, a hwyluso gweithdai yn Athen, Gwlad Groeg a Riga, Latfia, mae Paul yn arwain guradu gofodau oriel yn seiliedig ar ymchwil ar gampws yr Ysgol Celfyddydau Greadigol yn Stryd y Rhaglaw. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng hunaniaeth a thiriogaeth, hiwmor a chelf, arferion celf ôl-gysyniadol, ac episteme ymchwil artistig. Yn fwy diweddar, mae ymchwil Paul wedi ystyried addysgeg ansicr o addysgu a dysgu mewn Celf a Dylunio Addysg Uwch.

Cymwysterau

PhD, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth

MA Prifysgol Caer

BA (hon) Celfyddydau Graffeg

Ymchwil

  • Hunaniaeth a diwylliant Cymreig
  • Ffiniau geo-wleidyddol
  • Episteme ymchwil yn seiliedig ar gelf
  • Celf, yr amgylchedd a'r Anthroposen
  • Gweithgaredd, ymyriadau ac antagoniaeth berthynol
  • Yr hurt a'r hiwmor mewn ymarfer celf
  • Cyfryngau digidol, realiti estynedig / rhithwir mewn ymarfer celf
  • Hanes Arferion celf cymdeithasol a chyfranogol
  • Celf gysyniadol a chelf ôl-gysyniadol
  • Natur berfformiadol ffotograffiaeth a fideo

Cyrsiau

MA Ymarfer Celf

MFA/BA (hon) Celfyddyd Gain

Goruchwyliaeth MPhil a PhD

Cyhoeddiadau

2020–‘DOT DOT DASH’, yn Naid i Weithred CydymaithAddysgeg Perfformiadol Beirniadol mewn Addysg Celf a Dylunio’ Cyhoeddiad Peter Lang, Efrog Newydd.

2013 – ‘Cerbyd fel Prosiect’ yn Cyhoeddiad Rhifau, cyhoeddwyd gan BRG, 2013. ISBN 978-1-908452-42-9

2010 – ‘Gwyl Am Ddim i’r Celfyddydau’, Catalog. Collett, H, Macdonald L., Wheeler, A. (Curtaors & Ed)

2010 – Y Lle Celf Catalog

2009 – ‘Y Ffordd Yr Ydym: Amgueddfa Nawr’, Anna E Smith (curator, Ed), Catalog Arddangosfa, NXNW Wyl Gelf,

2008 – Y Lle Celf Catalog 2008

2005 – ‘Plant y Dref Fach’, Nick Hackworth & Iphegnia Baal, Cylchgrawn Dazed a Confused, Cyf 2, Rhifyn#26, Mehefin

2002 – Lamp Goch, Hydref/Gaeaf (Mawrth-Awst) 2002, ISSN: 1328-6013

Arddangosiadau Diweddar

2020 – Epona (Arddangosfa ar-lin) Amgen Eisteddfod 2020

2020 – Cyfarfyddiadau Heterotopig, Undegun, Wrecsam

2019 – Oriel Dwll Beilot Hole Gallery, Wrecsam

2018 – Tiriogaeth y Ffin, (Arddangosfa unawd), Aberystwyth Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

2017 – Gŵyl Ffilm Arbrofol, Middleborough

2017 – 4ydd Cyngres Seicogeograffeg y Byd 2017, Huddersfield

2017 – Gwrandewch ar Lais y Tân, Prifysgol Aberystwyth University, Cymru

2017 – Fframio'r Argyfwng, Oriel System, Newcastle

2017 – Delweddau o Gymru, Oriel Ynys Môn, Sir Fôn

2017 – Rhesymeg Siop Bunt, Mayman & Jones, Oriel Sycharth, Wrecsam

2016 – Gŵyl Ffilm Danddaearol Winnipeg (WUFF), Canada

2016 – Gweledigaethau yn y Lleiandy, Bow Arts, Llundain

2016 – 8MANA’s 63Hz, Eiger Studios, Leeds

2016 – Haf o Gariad 2, Undegun Art Space,

2016 – Meddyliau Symudol, Oriel Sycharth, Wrecsam

2016 – Gwarcheidwaid y Gororau, Oriel Wrecsam Offsite Projects, Holt, Wrecsam

2015 – Carbon yn Cwrdd â Silicon (ITA15), Oriel Sycharth, Wrecsam

2015 – Adopt[ed] Slideshow, MIRIAD, Prifysgol Manchester Metropolitan, Manceinion

2015 – Chwarae gyda'r Gofod, Live Art Development Agency, Llundain

2015 – DATAMOSH (Information Retrieval), rhan o'r Collaborate! Arddangosfa Digwyddiad cyn-agor, Galeri 3B, Wrexham

2015 – DATAMOSH, Oriel Wrecsam, Wrecsam

2014 – Eisteddfod Cenedlaethol Cymru, Llanelli, Sir Gaerfyrddin 2014 - Uned(e), g39, Cardiff