Peter Bolton

Job Role
Darlithydd, Hanes
Ystafell
K12

Bywgraffiad

Graddiodd Peter gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Hanes o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam cyn cwblhau ei MA ym Mhrifysgol Manceinion. O ganlyniad i’w astudiaethau fe’i henwebwyd ar gyfer gwobr gan y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol, ac fe gyhoeddwyd ei waith ar urddau Caer mewn cyfnodolyn rhanbarthol o fri.

Yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae Peter wedi cwblhau Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Datblygiad Proffesiynol. Y mae hefyd wedi ymrestru ar PhD sydd yn ystyried hunaniaeth drefol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae Peter yn dysgu modiwlau ar hanes cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol, o’r cyfnod Modern Cynnar hyd ar yr ugeinfed ganrif. Mae hefyd yn rhedeg cwrs y mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ei gynnig mewn Hanes Teulu a Chymunedol ac yn cyfrannu at y cwrs Astudiaethau Celtaidd.

Cymwysterau

BA (Anrh) Hanes (Glyndŵr Wrecsam)

MA Hanes (Manceinion)

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Datblygiad Proffesiynol.

Y mae Peter hefyd wedi ymrestru ar PhD sydd yn ystyried hunaniaeth drefol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Cyrsiau

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol a Saesneg

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol ac Ysgrifennu Creadigol