Rafiq Elmansy

Job Role
Darlithydd mewn dylunio graffeg

Bywgraffiad

Mae Rafiq Elmansy yn ddarlithydd academaidd, ymchwilydd ac awdur gyda thros wyth mlynedd o brofiad o ddysgu academaidd ar raglenni israddedig ac ôl-radd, gan gynnwys dylunio digidol, dylunio rhyngweithiol, meddwl dylunio a’r broses ddylunio. Ymysg ei ddiddordebau ymchwil mae dylunio ar gyfer iechyd, y broses meddwl dylunio, dulliau dylunio, a rheoli dylunio. Mae gan Elmansy statws ail oruchwyliwr a chynghorydd PhD.

Mae ei ymchwil PhD yn canolbwyntio ar rôl meddwl dylunio wrth wella ymlyniad cleifion at dechnoleg triniaethau a weinyddir gan y claf. Mae ei Gynfas Ymlyniad yn cyflwyno deilliannau’r astudiaeth er mwyn cynorthwyo cwmnïau i ystyried ymlyniad yn eu proses o ddatblygu’r cynnyrch. Mae hefyd wedi ysgrifennu a chyhoeddi sawl llyfr ar ddylunio a thechnoleg. Elmansy yw sylfaenydd Designorate.com, gwefan ar gyfer erthyglau sy’n ymwneud â dylunio ac arloesi.

Mae Elmansy yn gymrawd ac yn fentor ar gyfer yr Academi Addysg Uwch (HEA) a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (FRSA), yn ddarlithydd achrededig gyda’r Sefydliad Siartredig Prydain ar gyfer TG (BSC), ac yn Arweinydd Addysg Adobe.
O ran ei brofiad ym myd diwydiant mae ganddo 15 mlynedd o brofiad o weithio gyda chleientiaid rhyngwladol mewn dylunio ar gyfer rhyngweithio, Profiad Defnyddwyr (UX) a Rhyngwyneb Defnyddwyr (UI), dylunio graffeg, a brandio.
Bu’n aelod o fwrdd rheithgor sawl cystadleuaeth ddylunio ryngwladol, gan gynnwys A’ Design Award, Poster for Tomorrow a’r Adobe Design Achievement Award (ADAA).

Cymwysterau

2021 PhD mewn Dylunio (cam cymeradwyo)
Yr Ysgol Ddylunio, Prifysgol Northumbria, Newcastle, DU
Testun ymchwil: Archwilio Rôl Meddwl Ddylunio Creadigol o ran Gwella Ymlyniad wrth Arloesi Technoleg Feddygol ar gyfer Triniaethau sy’n Canolbwyntio ar y Claf ac a weinyddir ganddynt

2016 Meistr y Celfyddydau mewn Rheoli Dylunio (gydag Anrhydedd), Prifysgol Swydd Stafford, DU
Testun y Traethawd Estynedig: Y Rhwystrau i Ddylunio ac Arloesi y mae Busnesau Bach a Chanolig yn eu Hwynebu wrth weithio yn y Sector Creadigol yn Yr Aifft.
1999 Baglor Gwyddoniaeth yn y gwyddorau Amaethyddol Cyfadran Amaethyddiaeth, Prifysgol Tanta, Yr Aifft

Ymchwil

• Dylunio Graffeg
• Meddwl Dylunio
• Dylunio ar gyfer iechyd
• Dylunio ar sail tystiolaeth
• Dylunio digidol
• Ymchwil Profiad Defnyddwyr
• Rheoli dylunio
• Y broses ddylunio
• Dulliau dylunio
• Dylunio cymdeithasol

Cyrsiau

BA (Anrh) Dylunio Graffeg 

Cyhoeddiadau

Elmansy, R. and English, S. (2021). Improving Adherence in Self-Administered Treatment Technology Through Design. European Healthcare Design 2021 Congress, Online. http://bit.ly/AdherenceCPoster
English, S. and Elmansy, R. (2021). Designing for patient empowerment in the face of SARS-Covid-19 challenges: Noctura 400 case study. European Healthcare Design 2021 Congress, Online. http://bit.ly/Noctura400
English, S. and Elmansy, R. (2021). [REF 2021] Designing for Patient Empowerment: Noctura 400 Case Study. Available from: https://noctura.com/news/. [Accessed on: 30th June 2021]
Elmansy, R. (expected 2021) The Art of Design Thinking. New York NY: Taylor & Francis.
Elmansy, R. (2015). Barriers Facing Design and Creativity in Middle East SMEs. Design Management Review. 26 (4) p.16.
Elmansy, R. (2015) Designing the 3D-Printed Prosthetic Hand. Design Management Review. 26 (1).
Elmansy, R. (2010) 3D in Photoshop for Animators. New York NY: Taylor & Francis.
Elmansy, R. (2011) 3D in Photoshop for Animators Japanese version. Tokyo: Born Digital.
Elmansy, R. (2011) Quick Guide to Flash Catalyst. New York NY: O’Reilly Media.
Elmansy, R. (2012) Illustrator Foundations: The Art of Vector Graphics. New York NY: Taylor & Francis.
Elmansy, R. (2013) Teach Yourself Visually Search Engine Optimization. Indianapolis: John Wiley.
Updated publication list: https://www.designorate.com/about-the-founder/