Rebecca Woodford-Smith

Job Role
Darlithydd Theatr a Pherfformiad

Bywgraffiad

Ymunodd Rebecca â Phrifysgol Glyndŵr yn 2012. Mae’n dal swydd Uwch-ddarlithydd mewn Theatr a Pherfformiad ac mae’n Arweinydd Rhaglen y radd Theatr, Teledu a Pherfformiad.

Mae Rebecca yn diwtor personol ar gyfer lefel 6, ac yn dysgu’r modiwlau canlynol ar y radd: Astudiaethau Symudiad, Theatr Gyfoes mewn ymarferiad, Theatr Gorfforol, Ymarfer fel Ymchwil, Cyfryngau Newydd, Theatr Newydd, Ysgrifennu Newydd, Dyfodol Newydd a Pherfformiad Byw. Yn ddiweddar bu’n cyfarwyddo ‘A Street of Crocodiles’ ar y radd, ac yn y gorffennol wedi llunio’r coreograffi mewn sawl cynhyrchiad megis ‘Blood Brothers’, ‘A Little Shop of Horrors’ ac ‘Alice in Wonderland’. Mae Rebecca yn goruchwylio sawl myfyriwr PhD.  

Mae Rebecca yn ddarlithydd academaidd, ymchwilydd a lluniwr perfformiad. Mae ei hymarfer yn gorwedd rhywle rhwng theatr a dawns. Mae hi hefyd yn cydweithio gydag artistiaid mewn ystod o ddisgyblaethau (dawns, perfformiad, sain, fideo a gwaith gosod). Ers 2004, mae Rebecca wedi gweithio gyda chwmni theatr arbrofol Japaneaidd, Gekidan Kaitaisha (Theatr Dadadeiladaeth) ar brosiectau amrywiol yn Ewrop a Japan.

Ar gyfer ei hastudiaethau doethur, cynhaliodd Rebecca ymchwil seiliedig ar ymarfer dan oruchwyliaeth yr Athro Susan Melrose a Dr. Signy Henderson, gan amddiffyn yn llwyddiannus yn 2013 ei thraethawd, ‘Working with Gekidan Kaitaisha: addressing the complexity of the self of the perfomer as other’.

Gynt treuliodd Rebecca gyfnod yn dysgu ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Middlesex ac mae wedi arwain gweithdai annibynnol ar gyfer ymarferwyr.

Y tu allan i’r gwaith mae Rebecca yn mwynhau bywyd teuluol ac yn fam i Soren, a threulio amser yn yr awyr agored, ymarfer yoga, ysgrifennu, arbrofi gyda bwyd figan, a mynd i’r theatr.   

Cymwysterau

PhD (Prifysgol Middlesex)

MA Perfformiad Diwylliannol (Prifysgol Bryste)

BA (Anrh) Astudiaethau Perfformio a Saesneg (Prifysgol Aberystwyth)

Ymchwil

Mae Rebecca ar hyn o bryd yn datblygu ei hymchwil doethur, sydd yn canolbwyntio ar yr ymarfer o greu perfformiad ar gyfer cynulleidfaoedd cyfoes, ac sydd yn mynd i’r afael chymhlethdod ‘hunan’ y perfformiwr fel ‘arall’. Mae hi hefyd yn gweithio ar sawl prosiect ymchwil cydweithredol sydd yn seiliedig ar ymarferiad.

Ymysg ei diddordebau ymchwil mae:

  • Perfformiad Japaneaidd cyfoes, hybrideiddiad diwylliannol a chydlafurio traws-ddiwylliannol
  • Ymwybyddiaeth y perfformiwr o’u corff a’r hunan
  • Arbenigedd y perfformiwr a phrosesau perfformio cydweithredol
  • Cerdded, tirlun a pherfformiad

Cyrsiau

BA (Anrh) Theatr, Teledu a Pherfformio 

Astudiaethau Symudiad

Theatr Gyfoes mewn ymarferiad

Theatr Gorfforol

Ymarfer fel Ymchwil

Cyfryngau Newydd, Theatr Newydd, Ysgrifennu Newydd, Dyfodol Newydd,

Perfformiad Byw

Cyhoeddiadau

Erthyglau mewn siwrnalau:

Colin, N. & Woodford-Smith, R. (2012) ‘Bodies in Motion: Working through Plurality, (De)Parsing Bodies’, Skepsi: The Interdisciplinary Online Journal of European Thought and Theory in Humanities and Social Sciences, Volume V, Issue 1, Canterbury: School of European Culture and Languages, University of Kent.

Jun Pearce, M. & Woodford-Smith, R. (2012) ‘The (Dis)location of Time and Space: Trans-cultural collaborations in Tokyo’, Journal of Media Practice, Volume 13, Number 3, Bristol: Intellect Journals.

Papurau Cynhadledd:

'From Tokyo and the Tokyo Marathon Walk: Walking as a Performative-Dialogue (Reflecting and Recollecting our Experience as Walkers in Tokyo)', Collaborative paper with Jun Pearce, M., Performance, Place, Possibility: Performance in Contemporary Urban Contexts Symposium, University of Leeds (2014).

'Virtual and Embodied Places of Transmission in Performer Training, Practice and Collaboration', Performer Training Working Group, Theatre and Performance Research Association, University of Glasgow and the Royal Conservatoire of Scotland (2013).

'Tracing Traces: Locating Training in the In-between Transcultural Performer Self', Performer Training Working Group, Theatre and Performance Research Association, University of Kent (2012).

‘The (Dis)Location of Time and Place: Locating the Distributed Actional Self whilst Collaborating with Gekidan Kaitaisha in Tokyo’, Collaboration Symposium, Middlesex University (2012).

‘The (Dis)Location of time and space in Tokyo as experienced whilst collaborating with Gekidan Kaitaisha and through the Site/Memory Mapping Project: Tokyo Marathon Walk’, Collaborative paper with Jun Pearce, M., Journeys Across Media: ‘Times Tells’ Conference, Reading University (2012).

Perfformiadau diweddar:

Response to ShoutCry Room, gosodiad Fideo o berfformiad unigol, gan gydlafurio gyda Charles Matthews ac Oi Nuen Sprunt, Bank Negara Malaysia Museum and Art Gallery, Kuala Lumpur (2014)

From Tokyo: Site/Memory Mapping Project, Gosodiad Sain/fideo, gan gydlafurio gyda Mikyoung Jun Pearce, Performance, Place, Possibility: Performance in Contemporary Urban Contexts Symposium, Ludus Festival (2014)

Resounding-Atseinio, perfformiad gwaith ar y gweill gyda Chris Young, Siriol Joyner a Robert Gwyn Davin, DIY Festival, WalesLab Pollinate Residency, National Theatre Wales, Ynys Môn (2013)

Anglesey to Anyang: Site Memory Mapping Project, gosodiad sain/fideo gwaith ar y gweill  gyda Mikyoung Jun Pearce, DIY Festival, WalesLab Pollinate Residency, National Theatre Wales, Ynys Môn (2013)

From Tokyo and 5000 Miles and 8 Hours Apart: Site/Memory Mapping Project, gosodiadau sain/fideo; gan gydlafurio gyda Mikyoung Jun Pearce, Gŵyl Adrodd Straeon Aberystwyth Storytelling Festival, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth (2012)

Response to ShoutCry Room, perfformiad unigol a grëwyd ar y cyd gyda’r cerddor Charles Matthews, mewn ymateb i ShoutCry Room, gan yr artist gweledol Oi Nuen Sprunt, New Diorama Theatre, Llundain (2012)

Polytempi, perfformiwr, Perfformiad gwaith ar y gweill gyda Noyale Colin, Florence Peake, Steve Tromans a JJ Wheeler, On Collaboration Symposium, Middlesex University (2012)

Jouissance System, perfformiwr, Gekidan Kaitaisha, cyfarwyddwr Shimizu Shinjin/coreograffydd Hino Hiruko, Canvas Studio, Tokyo, Japan (2012)

Tokyo Marathon Walk: Site/Memory Mapping Project, prosiect cerdded ar y cyd gyda Mikyoung Jun Pearce, Tokyo, Japan (2012)

PAF Gwaith preswyl, gan gydlafurio gyda Noyale Colin, Performing Arts Forum, St. Erme, Ffrainc (2011)

Yng Nghysgod Yr Haul, dawnswraig, Cwmni Dawns Dwsin y Daith mewn cydweithrediad â Chwmni Dawns Rhuddem Dance Company, coreograffydd Catherine Young, Theatr Felinfach (2011)

Dream Regime - Era of the Sick, performer, Gekidan Kaitaisha, cyfarwyddwr Shimizu Shinjin/choreographer Hino Hiruko, Morishita Studio, Tokyo, Japan (2011)

Inorganic, perfformiwr, Gekidan Kaitaisha, cyfarwyddwr Shimizu Shinjin/coreograffydd Hino Hiruko, Canvas Studio, Tokyo, Japan (2010)

Of the Sea, cyfarwyddwr/dramaturg, Prifysgol Fetropolitan Abertawe gyda Memopia Theatre (Cherry Franklin a Rebecca Woodford-Smith), Theatr Townhill, Abertawe a Theatr Chapter, Caerdydd (2010)