Rhiannon Griffiths-Williams

Job Role
Darlithydd Nyrsio
Ystafell
C27

Bywgraffiad

Bu imi gwblhau fy hyfforddiant nyrsio cychwynnol ym Mhrifysgol Bangor yn 2000, gan symud ymlaen i astudio yn Glyndŵr ar gyfer fy BSc Gwyddor Iechyd (Anrh.),

Diploma i Raddedigion (Ymarfer Arbenigol; nyrsio practis) ac MSc Gwyddor Iechyd.

Mae fy nghefndir clinigol yn cynnwys naw mlynedd yn gweithio ym meysydd gofal coronaidd a dibyniaeth fawr feddygol, ac yna deng mlynedd fel nyrs practis. Ar ôl cwblhau cymhwyster V300 presgripsiynu anfeddygol, roeddwn yn gallu ei ddefnyddio fel nyrs ar gyfer clinigau mân anhwylderau, rheoli clefydau cronig, iechyd teithwyr ac atal cenhedlu.

Fy rôl ddiweddaraf oedd fel nyrs cyswllt iechyd ar gyfer gwasanaeth anableddau dysgu oedolion, lle'r oeddwn yn gweithio ochr yn ochr â meddygfeydd teulu i gynyddu mynediad at archwiliadau iechyd.  Roedd fy nhraethawd estynedig ar gyfer fy MSc yn edrych ar gydraddoldeb ym maes gofal iechyd i oedolion ag anableddau dysgu.

Mae gennyf dri o blant sy’n fy nghadw’n brysur iawn y tu allan i’r gwaith. 

Cymwysterau

MSc Gwyddor Iechyd (Teilyngdod)

Diploma i Raddedigion mewn Ymarfer Arbenigol (Nyrsio Practis)

BSc Astudiaethau Nyrsio

Diploma mewn Astudiaethau Nyrsio

Modiwl Diploma Asthma

Modiwl Diploma Hyfywedd Meinwe

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Cyrsiau

NUR 506: Ymarfer Nyrsio sy’n Canolbwyntio ar Unigolion

NUR 606: Grymuso Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr (maes oedolion)

NUR 607: Biowyddoniaeth Gymhwysol ac Ymarfer Nyrsio Oedolion