Dr Richard Chamberlain

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Meddygaeth Gyflenwol
Ystafell
M409

Bywgraffiad

2020 hyd heddiw – aelod pwyllgor o Fwrdd Achredu Aciwbigo Prydain (BAAB)
2019 hyd heddiw, Arholwr Allanol – Coleg Rhyngwladol Meddygaeth Ddwyreiniol
2003 hyd heddiw – Aciwbigwr mewn practis preifat – Canolfan Lleddfu Poen Y Fflint, a Chlinig Stryd y Ffynnon, Rhuthun
2010-2016. Arweinydd Ffrwd Meddyginiaeth Tsieineaidd, Coleg Aciwbigo Gogledd Lloegr, Caer Efrog
2004-2010. Uwch Ddarlithydd Meddyginiaeth Tsieineaidd, Coleg Aciwbigo Gogledd Lloegr, Caer Efrog
2002-2004. Aciwbigwr Ymgynghorol, Gofal Iechyd Llysieuol Napiers, clinig Meadowbank a chlinig Mulberry House, Caeredin
2000-2002. Gofal Iechyd Llysieuol Napiers. Is-reolwr, adran Archebu drwy’r Post
1998-2000. Gwyddonydd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Caeredin
Pathogenesis moleciwlaidd HIV.
1995-1998. Gwyddonydd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Glasgow
Genoteipiau dargyfeiriol Feirws Hepatitis C
1993-1995. Swyddog Gwyddonol Uwch, Canolfan John Innes
Had Rêp â chyfraddau uchel o Asid Wrig

Cymwysterau

2017. Tystysgrif Ôl-radd Addysgu mewn Addysg Uwch – Cymhwyster Dysgu. Prifysgol Middlesex
2006. Defnyddio’r Gymraeg. Tystysgrif Sylfaen mewn Cymraeg Ail Iaith. CBAC
2005. Defnyddio’r Gymraeg. Tystysgrif Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith. CBAC
2003. MSc Meddygaeth Tsieineaidd, Prifysgol Cymru
2002. Tystysgrif Ôl-radd mewn Aciwbigo, Coleg Aciwbigo Gogledd Lloegr, Caer Efrog
1992. PhD Feiroleg Moleciwlaidd, Prifysgol Reading.
1988. BSc anrh. Gwyddorau Biolegol (Geneteg). Dosbarth 2(1) Prifysgol East Anglia

Ymchwil

Mecanweithiau ymarfer aciwbigo
Rhyngweithio rhwng yr Ymarferydd a’r Claf
Athroniaeth ac ymarfer meddyginiaeth Tsieineaidd
Iechyd a lles holistig

Cyrsiau

BSc Aciwbigo
BSc Meddyginiaeth Gyflenwol