Athro Richard Day

Job Role
Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil
Ystafell
C13d / Canolfan Cyfansoddion

Bywgraffiad

Astudiodd yr Athro Day Ffiseg i ddechrau arni ym Mhrifysgol y Frenhines Mary Llundain cyn gwneud MSc mewn Ffiseg Deunyddiau ym Mhrifysgol Bryste. Dychwelodd i Lundain i astudio am PhD mewn polymerau grisial unigol.

 

Gweithiodd am 23 mlynedd ym Mhrifysgol Manceinion cyn symud i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2010 gan fyw ers dros 25 mlynedd yn Stockport.

 

Mae wedi beicio llawer ond yn fwy diweddar mae wedi bod yn mwynhau mynd â’i gi am dro, sef Goberian (croesiad Hysgi/Golden Retriever). Ei ddiddordebau yw electroneg a DIY, a’r olaf o reidrwydd gan ei fod yn byw mewn hen dŷ! Mae hefyd yn mwynhau pobi ac mae’n adnabyddus am ddod â chacennau i’r gwaith ar hap, hefyd am ei fideos am bobi ar y fewnrwyd.

 

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn seiliedig ar chwilio am ffyrdd o wneud cyfansoddion sy’n lleihau ôl troed amgylcheddol ac yn cynyddu effeithlonrwydd ynni. Gwneir yr ymchwil mewn labordy o’r radd flaenaf yng Nghanolfan Datblygu a Hyfforddi Uwch Gyfansoddion, sef gwaith ar y cyd rhwng Prifysgol Glyndŵr ac Airbus, wedi’i leoli ar safle Airbus ym Mrychdyn.

Cymwysterau

FRAeS, FInstP, FIMMM, CPhys PhD, MSc, BSc

Ymchwil

Peirianneg Cyfansoddion

Technolegau ynni isel (gwyrdd) ar gyfer gweithgynhyrchu cyfansoddion

Cyrsiau

Pob rhaglen (prosiect)

MSc Cyfansoddion pan gaiff ei gymeradwyo.

Cyhoeddiadau

Absorbing materials influencing homogenous part heating for microwaving composites

B. Nuhiji, M.P. Bower, W.A.E. Proud, S.J. Burpo, R.J. Day, R.J. Scaife, T. Swait,

Materials, submitted

 

Aerodynamic Analysis and Design of a Rim-Driven Fan for Fast Flight,

R.C. Bolam, Y. Vagapov, R.J. Day,  A. Anuchin,

Journal of Propulsion and Power 37(2), pp 179-191, 2021 DOI 10.2514/1.B37736

 

Simulation of carbon fibre composites in an industrial microwave,

B. Nuhiji, M.P. Bower, T. Swait, V. Phadnis, R.J. Day and R.J. Scaife,

Materials Today-Proceedings, 34, pp82-92, 2021 DOI10.1016/j.matpr.2020.01.284

 

Tooling materials compatible with carbon fibre composites in a microwave environment

B. Nuhiji, T. Swait, M.P. Bower and R.J. Scaife.

Composites Part B-Engineering   Vol 163   pp 769-778 2019

 

Internal Model Control of a Domestic Microwave for Carbon Composite Curing

J.E. Green, B.  Nuhiji, K. Zivtins, R.J Day and R.J, Scaife

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques   Vol 65 (11)   pp 4335-4346   Part: 1  2017

 

Aerospace composite cured by quickstep and autoclave processing techniques: Evaluation and comparison of reaction progress

L. A. Khan, A.  Kausar and R.J. Day,

Aerospace Science and Technology Volume 65 pp 100-105 Jun 2017

Damage in single lap joints of woven fabric reinforced polymeric composites subjected to transverse impact loading

R. S Choudhry, S.F. Hassan, S. Li and R.J. Day

International Journal of Impact Engineering Volume: 80 pp 76-93 Jun 2015 10.1016/j.ijimpeng.2015.02.003