Mr Richard Hebblewhite

Job Role
Uwch-ddarlithydd mewn Cyfrifiadura
Ystafell
B126

Bywgraffiad

Mae Richard wedi ennill sawl gwobr ac mae’n Uwch Ddarlithydd ac yn Arweinydd Rhaglen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Ef hefyd yw Trefnydd Rhanbarthol presennol ar gyfer Global Game Jam y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad fel datblygwr academaidd ac yn llawrydd. Ef yw sylfaenydd Gemau Talent Cymru sef rhaglen gyntaf Cymru sydd wedi’i hariannu’n genedlaethol er mwyn datblygu doniau gemau, ac mae’n arbenigo ar gefnogi a chreu stiwdios gemau indi cynaliadwy.

Mae Richard yn aelod o BAFTA Cymru. Mae hefyd yn Gydlynydd Hyb Lleol Tranzfuser ar gyfer Gogledd Cymru (sydd wedi’i leoli yn PGW) ac yno sefydlodd ef y fenter Level Up Wales sydd wedi tyfu i fod y rhaglenni cyflymu busnes a’r bartneriaeth diwydiant gemau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru.

Mae ei brif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys defnyddio technoleg gemau yn y byd addysg yn ogystal ag ymarferoldeb datblygu gemau megis rheoli cynhyrchu, optimeiddio systemau rendro graffig, dylunio gemau ymgolli a deallusrwydd artiffisial ar gyfer gemau.

Cymwysterau

BSc (Anrh)

MPhil - PhD (Wrthi’n cwblhau ar hyn o bryd)

PGCPD

IGDA

UKIE

Ymchwil

Ei brif ddiddordeb ymchwil yw’r defnydd o dechnoleg gemau mewn addysg yn ychwanegol at egwyddorion datblygu gemau, megis rheoli cynhyrchu, optimeiddio rendro graffigol, dylunio gemau ymgolli a systemau deallusrwydd artiffisial ar gyfer gemau.

Cyrsiau

  • BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Menter
  • BA (Anrh) Celf Gemau
  • MSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol
  • MA Celf Gemau