Richard Lewis

Job Role
Technegydd Gwyddor Chwaraeon a Chymorth Myfyrwyr
Ystafell
M304

Bywgraffiad

Ymunodd Richard â'r adran yn 2018 fel technegydd gwyddor chwaraeon a chymorth myfyrwyr. Mae'n gyfrifol am gynnal safonau uchel yn y Labordy Perfformiad Dynol a darparu cymorth ychwanegol i fyfyrwyr gyda gwyddor chwaraeon gymhwysol, meddalwedd dadansoddi perfformiad a dadansoddiad ystadegol.

Ar ôl cwblhau gradd BSc (Anrhydedd) mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Edge Hill, aeth Richard ymlaen i gwblhau gradd MSc mewn Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl.

Ar ôl cwblhau ei radd bu Richard yn gweithio yn y maes ymchwil ym Mhrifysgol John Moores am nifer o flynyddoedd. Roedd y gwaith yn cynnwys amrywiol brosiectau yn edrych ar strategaethau hyfforddi ac adfer mewn chwaraeon ysbeidiol. Bydd prosiect diweddaraf Richard, ar y cyd ag UEFA, yn archwilio i amlder digwyddiadau penodol mewn gemau pêl-droed ieuenctid, yn cael ei gyhoeddi yn 2019.   

Yn ogystal â'i waith ymchwil, mae gan Richard hefyd brofiad o ddarparu cymorth gwyddor chwaraeon gymhwysol i nifer o dimau chwaraeon proffesiynol gan gynnwys Clwb Pêl-droed Lerpwl.

Cymwysterau

BSc (Anrhydedd) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

MSc Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Dyfarniad Lefel 1 y Gymdeithas Bêl-droed mewn Hyfforddi Pêl-droed

Ymchwil

Perfformiad Chwaraeon Cymhwysol

Chwaraeon Tîm Ysbeidiol

Cymhorthion Gwella Perfformiad

Strategaethau Hyfforddi ac Adfer