Mr Robert Bolam

Job Role
Darllenydd mewn Peirianneg Awyrennol
Ystafell
C13g

Bywgraffiad

Aeth Rob i Ysgol Uwchradd Treffynnon a dechreuodd ei yrfa yn Brentis Peirianneg yn British Aerospace ym Mrychdyn. Astudiodd Beirianneg Awyrennol yn Athrofa Addysg Uwch y Gogledd Ddwyrain (N.E.W.I) sydd bellach wedi dod yn Brifysgol Glyndŵr. Ers hynny mae wedi ennill profiad diwydiannol helaeth ym maes Datblygu a Dylunio Awyrennau ac mae wedi gweithio ar amrywiaeth eang o brosiectau awyrennau sifil, milwrol a di-beilot yn y Deyrnas Unedig a thramor. Yn 1992 sefydlodd Altitude Products Ltd., sef cwmni Ymgynghoriaeth Dylunio Awyrofod a Gweithgynhyrchu Offer gan redeg y cwmni tan 2004.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr, sefydlodd Rob y cwrs MSc ar Dechnoleg Systemau Awyrennau Di-beilot (UAST) a’r labordy Gyriant Trydanol Awyrennau (AEP) sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan OpTic Glyndŵr (campws Llanelwy). Ar hyn o bryd mae’n arwain prosiect ymchwil cydweithredol diwydiannol wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, i ddatblygu ffanjet trydanol arloesol, a fwriedir ar gyfer gyriant cyflym i awyrennau.

Mae gan Rob ddiddordeb mawr ym mhob agwedd ar hedfan ac mae’n frwd dros gyfoethogi profiadau’r myfyrwyr wrth iddynt astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae’n rhan o oruchwylio tîm Glyndŵr ar gyfer cystadleuaeth flynyddol Her System Awyrennau Di-beilot IMechE ac yn trefnu teithiau maes a digwyddiadau ymarferol hedfan di-beilot ym maes hedfan campws Glyndŵr Llaneurgain.

Cymwysterau

MSc Technoleg Dronau a’u Cymwysiadau (Anrhydedd) Prifysgol John Moores Lerpwl.

Peiriannydd Siartredig (CEng) ac Aelod o’r Gymdeithas Awyrenegol Frenhinol.

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Cert Ed. Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol – N.E.W.I. (Prifysgol Cymru)

CGLI (A1) Tystysgrif mewn Asesu Ymgeiswyr gan Ddefnyddio Ystod o Ddullliau - City & Guilds

CGLI 4353 Tystysgrif mewn Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) 3D

HND Peirianneg Awyrenegol – Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru

OTD Peirianneg Gyffredinol - Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru

Prentisiaeth 5 mlynedd mewn Peirianneg Awyrennau - British Aerospace (Brychdyn)

Ymchwil

  • Gyriant Trydanol Awyrennau
  • Systemau Awyrennau Di-beilot
  • Technolegau gyriant Dim Allyriadau
  • Brwydro yn erbyn Newid yn yr Hinsawdd

Cyrsiau

MSc Technoleg Systemau Awyrennau Di-griw

Cyhoeddiadau

ORCID http://orcid.org/0000-0001-6714-3776

Scopus Author ID 57200577490 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200577490

  1. Bolam, R.C., Vagapov. Y., Day, R. and Anuchin, A. (2020). Aerodynamic analysis and design of a rim driven fan for fast flight. AIAA Journal of Propulsion and Power, online first,13p.2021, https://doi.org/10.2514/1.B37736
  2. Bolam, R.C., Vagapov. Y. and Anuchin, A. (2020). Performance comparison between copper and aluminium windings in a rim driven fan for a small unmanned aircraft application. In: 11th Int. Conf. on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS), Saint-Petersburg, Russia, 4-7 Oct. 2020, pp.1-6, https://doi.org/10.1109/ICEPDS47235.2020.9249076
  3. Bolam, R.C., Vagapov. Y., Laughton, J. and Anuchin, A. (2020). Optimum performance determination of single-stage and dual-stage (contra-rotating) rim driven fans for electric aircraft. In: 11th Int. Conf. on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS), Saint-Petersburg, Russia, 4-7 Oct. 2020, pp. 1-6, ircraft Electrical propulsionhttps://doi.org/10.1109/ICEPDS47235.2020.9249263
  4. Bolam, R.C., Vagapov. Y. and Anuchin, A. (2020). A review of electrical motor topologies for aircraft propulsion. In: 55th IEEE Int. Universities Power Engineering Conference UPEC-2020, Torino, Italy, 1-4 Sept. 2020, pp. 1-6, https://doi.org/10.1109/UPEC49904.2020.9209783
  5. McClanahan, C., Bolam, R., Vagapov, Y. and Anuchin, A. (2019). Analysis of the effects on the pitching, rolling and yawing rate of a v-tail configured quadcopter. In: 26th Int. Workshop on Electric Drives: Improvement in Efficiency of Electric Drives, Moscow, Russia, 30 Jan. – 2 Feb. 2019, pp. 1-7, http://dx.doi.org/10.1109/IWED.2019.8664372
  6. Davies, L., Bolam, R., Vagapov, Y., and Anuchin, A. (2018). Review of unmanned aircraft system technologies to enable beyond visual line of sight (BVLOS) operations. In: 10th Int. Conf. on Electrical Power Drive Systems ICEPDS 2018, Novocherkassk, Russia, 3-6 Oct. 2018, pp. 1-6, http://dx.doi.org/10.1109/ICEPDS.2018.8571665