Bywgraffiad

Ar ôl treulio blynyddoedd cynnar fy ngyrfa fel hyfforddwr personol mewn campfa a hyfforddwr atgyfeiriadau gan feddygon teulu,  hyfforddais mewn Therapi Galwedigaethol ym Mhrifysgol Southampton - gan raddio yn 2016.

Yn ddiweddarach treuliais sawl blwyddyn yn gweithio mewn ymarfer fforensig, yn benodol o fewn Ysbyty Diogelwch Uchel. Cyn ymuno â thîm Glyndŵr, derbyniais y rôl gyntaf o’i math fel therapydd galwedigaethol o fewn Gwasanaeth Ymyrraeth Stelcio yn Hampshire – rôl newydd sbon ar gyfer Therapi Galwedigaethol, gan weithio law yn llaw â’r Heddlu, Swyddog Prawf a’r Gwasanaeth Eiriolaeth i Ddioddefwyr.

Rwyf bellach yn gweithio’n rhan-amser fel Uwch Ymarferydd Fforensig o fewn tîm anableddau dysgu cymunedol.

Fy mhrif ddiddordebau tu hwnt i’r gwaith yw pêl-droed (rwy’n gefnogwr brwd o dîm Lerpwl), badminton, CrossFit a threulio amser gyda’n dau gi selsig!

Cymwysterau

BSc Therapi Galwedigaethol

MSc Therapi Galwedigaethol Uwch

Ymchwil

Iechyd Meddwl

Anableddau Dysgu

Ochr dywyll Galwedigaeth

Ymarfer Fforensig

Ymddygiad Heriol

Cyrsiau

BSc Therapi Galwedigaethol

Cyhoeddiadau

Baker, S. (2019). ‘Stalking as a meaningful occupation’ – the development of a role for occupational therapy within a first-of-its-kind stalking intervention programme. British Journal of Occupational Therapy. 82 (8), t40.

Baker, S. (2018). ‘Have I got news for you’ – a VdTMoCA current affairs group developing communication and conflict management skills for patients in high secure forensic services. British Journal of Occupational Therapy. 81 (8), t57.