Dr Sanar Muhyaddin

Job Role
Darlithydd Mewn Busnes

Bywgraffiad

Enillais fy noethuriaeth (PhD) yn adran Strategaeth, Menter ac Arloesi Prifysgol Portsmouth, gan archwilio masnacheiddio cynnyrch bwyd newydd i wahanol fathau o ddefnyddwyr.

Cyn fy astudiaethau cyfredol, enillais Radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) yn Sefydliad Technoleg Efrog Newydd a BSc mewn Technoleg Bwyd ac Amaethyddiaeth. Rwy’n mwynhau nofio, loncian, chwarae gwyddbwyll a chwarae pêl-droed.

Cymwysterau

Doethur mewn Athroniaeth  

Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA)

BSc

Ymchwil

Rheoli Arloesi

Entrepreneuriaeth a Busnesau Bach a Chanolig

Rheoli Busnesau yn ystod Argyfyngau

Arloesi a masnacheiddio bwyd

Rheoli Busnesau Amaethyddol

Marchnata Amaethyddol

Arloesi a Mabwysiadu Technoleg  

Cyrsiau

Rwy’n addysgu ar lefel Israddedig ac Ôl-radd o fewn Ysgol Fusnes Gogledd Cymru