Sara Hilton

Job Role
Darlithydd Pêl-droed a Hyfforddi Gwyddoniaeth
Ystafell
M403

Bywgraffiad

Mae Sara'n uwch ddarlithydd ac yn hyfforddwr Trwydded A UEFA sy'n addysgu'n bennaf ar y radd BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a'r radd Arbenigwyr Perfformiad, lle mae ei phrif faes ffocws yn Hyfforddi Pêl-droed ac Addysg Hyfforddwyr.

Yn 2017, cwblhaodd Sara'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus, ac felly daeth yn Gydymaith o'r Academi Addysg Uwch. Dechreuodd Sara radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes, gan arbenigo mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysgol yn 2020 ac ar hyn o bryd mae'n archwilio meysydd ymchwil posibl o ddiddordeb.

O ran hyfforddi, mae Sara wedi ennill llawer iawn o brofiad mewn hyfforddi pêl-droed ar bob lefel gyda'i rôl ddiweddaraf yn hyfforddwr cynorthwyol i garfan Merched dan 19 Cymru.

Cymwysterau

BSc (Anrhydedd) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Trwydded A UEFA

MBA Educational Leadership and Management

Associate of the Higher Education Academy

Postgraduate Certificate of Continued Datblygiad Proffesiynol

Ymchwil

Hyfforddi Perfformiad Uchel

Mentora Hyfforddwyr

Pêl-droed Cerdded

Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (Pêl-droed)

Cyrsiau

Football Coaching to Enhance Performance

Football and Community Development

Advanced Football Coaching and Performance

Introduction to Sport Science in Football

Football Science: The Physical Performance of Players

Skills You Need

Introduction to Sport Science

Cyhoeddiadau

Papur Cynhadledd- “Exploring the Decision-making Capabilities in Experienced and Novice Football Goalkeepers.” Morgan, D., Richards., P and Hilton, S. 4edd Cynhadledd Hyfforddi Ryngwladol (2017) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Recuenco, D., Owen, A.L., González-Ravé, J.M, Hilton, S., Megías-Navarro, D., Juárez Santos-García, D. (2022) “Physical performance improvements amongst elite female soccer players and its effect on heart rate variability across the pre-season phase” (Awaiting Publication)