Dr Sarah Dubberely

Job Role
Uwch Ddarlithydd, Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
Ystafell
B27

Bywgraffiad

Dechreuodd Sarah ei gyrfa ym maes Cyfiawnder Ieuenctid. Roedd yn Fentor Cydlynydd ar gyfer Tîm Troseddwyr Ieuenctid Swydd Caer a’r Ffederasiwn Ieuenctid, gan recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr i weithio gyda throseddwyr ifanc ar draws y sir.

Roedd ei MA mewn Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Ieuenctid yn archwilio datblygiad hanesyddol Cyfiawnder Ieuenctid.

Mae ei diddordeb academaidd parhaus ym maes Cyfiawnder Ieuenctid, Mentora, Carchariad a Merched yn y System Cyfiawnder Troseddol.

Ym mis Ebrill 2010, dyfarnwyd PhD i Sarah am draethawd estynedig oedd yn archwilio canfyddiad ac ymglymiad pobl ifanc gyda rhaglen Dug Caeredin, ac, yn achos pobl ifanc mewn lleoliadau diogel, goblygiadau’r ymglymiad yma o ran eu hadsefydlu.

Fel rhan o hyn, ymgysylltodd Sarah yn uniongyrchol gyda 6 sefydliad diogel gwahanol ar draws Lloegr a Chymru. Roedd Sarah yn ddeiliad grant a chyd-arolygydd yng ngwerthusiad ariannu Llywodraeth Cynulliad Cymru o wasanaethau digartrefedd ar gyfer oedolion yn gadael carchar gydag anghenion cymhleth.

Mae Sarah wedi llwyddo i oruchwylio sawl traethawd estynedig PhD hyd at eu cwblhau, o Ddigartrefedd, Trafodion Gofal Plant, Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Lleoliadau Gofal Plant.
Mae 2 fyfyriwr i gyflwyno tros y flwyddyn nesaf ar Ymyriadau mewn Cyfiawnder Ieuenctid sy’n Wybodus am Drawma, a Datblygu Proffesiynol Parhaus ar gyfer Therapyddion Galwedigaethol.
Mae Sarah yn arholwr PhD allanol profiadol, ac wedi archwilio ar draws y DU mewn ystod o bynciau o gyfiawnder ieuenctid, carchariad a digartrefedd.

Mae gan Sarah gysylltiadau cryf gada Chyfiawnder Troseddol, ac yn aelod o’r Rhwydwaith Academaidd a Phwyllgor Cyswllt y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, yn ogystal â Bwrdd HWB Doeth Cymru.

Cymwysterau

PhD
MA Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Troseddol
BA

Ymchwil

Cyfiawnder Ieuenctid
Digartrefedd
Carchariad


Hughes, C., Madoc-Jones, I., Washington-Dyer, K and Dubberley, S (2015) Encouraging Signs: A Qualitative Evaluation of Review and Congratulate Panels in the Wrexham Youth Justice Team.

Madoc-Jones, I., Dubberley, S., Gorden, C., Hughes, C and Parry, O (2014) Report into the Incidence of Fire-Setting in the Wrexham area. £17,360 

Parry O., Kennedy L., Dubberley S and Gorden C (2012 – 2014) Evaluation of the Safeguarding Older People in North Wales Project. Age Concern (15,000)

Dubberley, S., Madoc-Jones, I., Parry, O and Graham, K (2012) Voices of Young People: Young people’s experience of, and compliance with, Referral Orders and Youth Rehabilitation Orders. £10,000.

Hughes, C., Dubberley, S and Parry, O (2012) Homelessness in Wrexham: Contemporary patterns and profiles of homeless people with complex needs.  £10,800.

Parry, O., Pithouse, A., Dubberley, S., Baker, S. Warren, E and Carnwell, R., (2008-2009) Evaluation of the Duke of Edinburgh’s Award in the Secure Estate and Beyond. DofE. £57,000.

Cyrsiau

Ar hyn o bryd mae Sarah yn goruchwylio prosiectau PhD ym maes digartrefedd yng Ngogledd Cymru. Mae’n hapus i oruchwylio mewn meysydd sy’n ymwneud â chyfiawnder ieuenctid, carchariad a throseddwyr sy’n ferched.

Cyhoeddiadau

Dubberley, S., Madoc- Jones, I., Parry., Graham, K and Roscoe, K (2015) Waking up call: Achieving compliance with Youth Justice Orders. Probation Journal, cyfrol. 62 (1) 7 – 19.

Madoc – Jones, I., Jones, D., Parry, O and Dubberley, S (2015) Dangerous Conversations: a case study involving language. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal. Cyfrol 34, No. 5, 439 – 451. 

Dubberley, S (2014) The Reframing of Methodology: Revisiting a PhD Study. Sociological Research Online, 19 (4), 5.

Madoc-Jones, I., Gorden, C., Dubberley, S and Hughes, C (2014) From Celebrity Criminal to Criminal Celebrity: Concerning the ‘Celebrification’ of Sex Crime in the UK. British Journal of Community Justice, Cyfrol 12 (3): 35 – 48.

Hughes, C; Dubberley, S and Buchanan, J (2012) Girls from Wales in the Secure Estate: Sent to Coventry. Social Policy and Society. Cyfrol 11, Rhifyn 04 / Hydref 2012, pp 519 531. 

Dubberley, S., Parry, O and Baker, S (2011): Mending fences: reparation and the reorientation of young people in the secure estate, Criminal Justice Studies: A Critical Journal of Crime, Law and Society, 24:4, 337-350 

Dubberley, S., & Parry, O. (2010) “Something We Don’t Normally Do”: A Qualitative Study of the Duke of Edinburgh’s Award in the Secure Estate’. Research, Policy and Planning: The Journal of the Social Service Research Group, 27(3), 151-162