Sarah Lawson

Job Role
Ymarferydd Darlithydd mewn Therapi Galwedigaethol

Bywgraffiad

Cymhwysais fel Therapydd Galwedigaethol o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2010. Gweithiais fel therapydd galwedigaethol cymunedol o fewn gwasanaethau cymdeithasol am wyth mlynedd cyn dechrau ar fy MPhil/PhD yn 2017.

Rwy’n aelod ac yn gyn-wirfoddolwr yng Ngholeg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol ac yn gweithio fel Therapydd Galwedigaethol Banc mewn ysbyty ymchwil canser mawr.

Yn fy amser rhydd rwy’n mwynhau nofio, pobi a gweithio yn fy ngardd fryniog. Ers y cyfnod clo, rwyf wedi dechrau Crosio gyda chymorth llawer o fideos ar YouTube. Mae fy llwyddiant yn amrywio’n hyn o beth!

Cymwysterau

Therapydd Galwedigaethol Cofrestredig HCPC

Ymgeisydd PhD Prifysgol Glyndŵr 2019 - yn parhau

MPhil Ymchwil Prifysgol Glyndŵr 2017 - 2019

BSc (Anrh.) Therapi Galwedigaethol Prifysgol Glyndŵr  2006 - 2010

BSc (Anrh.) Iechyd a Lles Cymdeithasol. Y Brifysgol Agored 1993- 2000

Ymchwil

Ers cymhwyso, ochr yn ochr â’m rôl glinigol ac ymchwil rwyf wedi bod yn rhan o dîm bychan yn datblygu’r Model TRAMm, Traciwr TRAMm a Thaith Tram - sef TRAMmCPD yn gyfunol. Fframwaith ac adnoddau i lywio datblygu proffesiynol parhaus. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn annog ymgysylltiad mewn DPP a helpu pobl i gydnabod faint o ddysgu y maent eisoes yn ei wneud, ond nad ydynt o bosibl yn ei ystyried yn DPP.

Ymchwil doethurol: Archwilio natur a phroses datblygu proffesiynol parhaus therapyddion galwedigaethol a sut mae’r Model TRAMm yn cefnogi hyn.

Ymchwil ychwanegol: Grantiau a ddyfernir gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol ac Ymddiriedolaeth Elizabeth Casson tuag at brosiect i archwilio ymgysylltiad therapyddion galwedigaethol ar weithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus i gyflawni, cynnal a datblygu hyder a gallu ymchwil.

Cyrsiau

BSc (Anrh.) Therapi Galwedigaethol, rhaglenni llawn amser a rhan amser

Arweinydd Modiwl: Astudiaethau Proffesiynol

Cyhoeddiadau

Hearle, D; a Lawson, S. (2020) A Strategic Guide to Continuing Professional Development for Health and Care Professionals: The Tram Model (2il argraffiad) Keswick: M&K Publishing

Hearle, D. a Lawson, S. (2019) Continuing Professional Development (CPD) Engagement - a Concept Analysis. Journal of Continuing Education in the Health Professions. 39 (4) tt. 251-259.

Lawson, S a Hearle, D. (2019) A Lifelong Journey. OTNews. 27 (1) tt. 30-31.

Hearle, D; Lawson, S a Morris, R. (2016) A Strategic Guide to Continuing Professional Development for Health and Care Professionals: The Tram Model. Keswick: M&K Publishing

Lawson, S a Hearle, D. (2019) The application of learning for CPD. Yn: Cynhadledd Flynyddol Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol 17 – 18 Mehefin, Birmingham

Lawson, S. a Tempest, S (2019) Learning communities for CPD. Yn: 41ain Cynhadledd Flynyddol Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol 19 - 20 Mehefin, Birmingham

Lawson, S (2018) Occupational Therapists understanding of and engagement in Continuing Professional Development: A Literature Review. Yn: Cynhadledd Flynyddol Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol 11 – 13 Mehefin, Belfast

Ymgynghorydd Dr Stephanie Tempest:

Broughton, W. a Harris, G. (2019) (Eds) ar ran Gweithgor DPP a Dysgu Gydol Oes Rhyngbroffesiynol y DU. Principles for Continuing Professional Development and Lifelong Learning in Health and Social Care. Bridgewater: Coleg y Parafeddygon.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/sarah-lawson-5b412831/

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Sarah_Lawson13

TRAMmCPD:

https://trammcpd.com/