Mr Shafiul Monir

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Peirianneg
Ystafell
D30

Bywgraffiad

Yn 2008 enillodd Shafiul EEng (Anrh) mewn Peirianneg Fecanyddol Awyrenegol ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam, Gogledd Cymru. Ar ôl iddo raddio, roedd am barhau gyda’i ymchwil academaidd mewn dynameg hylif cyfrifiannu (CFD) felly fe ymrestrodd ar MSc mewn Peirianneg Awyrenegol gyda phwyslais ar fodelu CFD. Yn ystod ei astudiaethau meistr, daeth i sylw Dr Vincent Barrioz, uwch-ddarlithydd ymchwil, a’i gydweithwyr Dr Dan Lamb a Dr Giray Kartopu; aelodau o dîm y Ganolfan Ymchwil Ynni Solar (CSER). Roedd angen cymorth CFD arnynt i astudio ffyrdd o gyflawni gwaddodi unffurf o ffilmiau tenau mewn proses Gwaddodi Anwedd Cemegol Metalorganig (MOCVD), yn OpTIC Glyndŵr, Llanelwy, Gogledd Cymru. Gan wynebu heriau newydd, ymatebodd Shafiul i’r cyfle i ddefnyddio’i wybodaeth o CFD mewn maes oedd yn newydd iddo, sef peirianneg gemegol, gyda goruchwyliaeth ddefnyddiol gan yr Athro Xiaogang Yang, gan ddysgu ac addasu’n gyflym iawn i amgylchedd newydd CFD Cemegol. Yn ystod ei astudiaethau gradd meistr, cysylltodd tîm Canolfan Ymchwil Ynni Solar (CSER), â Shafiul yn gofyn am ei gymorth CFD i astudio ffyrdd i sicrhau gwaddodi unffurf ar ffilmiau tenau ym mhroses adneuo anwedd cemegol metelorganig (MOCVD), sydd wedi’i lleoli yn OpTIC Glyndŵr. Wrth wynebu her newydd, manteisiodd Shafiul ar y cyfle i gymhwyso ei wybodaeth am CFD, gan ddysgu ac addasu’n gyflym iawn i amgylchedd newydd CFD Cemegol.

Ymunodd Shafiul â thîm CSER yn Ebrill 2011 i wneud ei PhD dan oruchwyliaeth Dr Vincent Barrioz, yr Athro Stuart Irvine a Dr Xiaogang Yang, ar brosiect a ariannwyd gan Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth  (KESS) drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ac wedi’i noddi gan Scanwel Ltd. 

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar waddodi strwythurau cadmium telwrid (CdTe) ar gyfer ffotofoltäig ffilm denau (PV) ar is-haen sydd wedi ei gynhesu sydd yn symud gan ddefnyddio gwaddodiad anwedd cemegol metalorganig drwy wasgedd atmosfferig (AP-MOCVD), fel rhan o brosiect Consortiwm Ymchwil Academaidd Ffotofoltäig Solar (SPARC) Cymru, a ariannir gan y Sefydliad Ymchwil Carbon Is (LCRI) drwy Raglen Cydgyfeirio Rhanbarthol Ewrop.

Graddiodd Shafiul gyda PhD yn 2018 (Ymchwil Carbon Isel) o Brifysgol Cymru, dan nawdd Prifysgol Glyndŵr a bellach mae’n Arweinydd Rhaglen ar gyfer y cwrs MSc mewn Peirianneg. Y tu hwnt i’r gwaith mae Shafiul yn mwynhau dringo a mynydda, ac yn aml mae i’w weld yn Eryri. Mae o hefyd yn mwynhau ffotograffiaeth a chynhyrchu ffilmiau antur.   Y tu allan i’r gwaith, mae Shafiul yn mwynhau mynydda, llaclinellau, a ffotograffiaeth.

Cymwysterau

FdEng Peirianneg Awyrenegol

BEng (Anrh) Peirianneg Awyrenegol-Fecanyddol 

MSc Peirianneg Awyrenegol a Fecanyddol 

PhD Ymchwil Carbon Isel

Ymchwil

Prif faes arbenigedd Shafiul yw meddalwedd dynameg hylif cyfrifiadurol ANSYS ym meysydd Aerodynameg, Trosglwyddo Gwres, Efelychu Troell Fawr, Llif Byrlymol Dau Gam, Cyfaint Hylif, Rhyngweithio Strwythurol Hylif, Deunyddiau Cyfansawdd, a Dynameg Echblyg.

Ar hyn o bryd mae Shafiul yn archwilio trosglwyddiad gwres a dosbarthiad thermol ar sinciau gwres ar gyfer unedau electronig pŵer uchel gan ddefnyddio FLUNET ANSYS.

Yn ogystal, mae Shafiul yn cydlynu ac yn goruchwylio prosiectau ymchwil ôl-radd diwydiannol cydweithredol sy’n genedlaethol/rhyngflynyddol.

Mae hefyd yn aelod allweddol o grŵp ymchwil “CoMManDO” (Mecaneg Gyfrifiadurol, Dylunio, Optimeiddio ac Efelychu Gweithgynhyrchu).

Cyrsiau

BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol

BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol

BEng (Anrh) Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy

BEng (Anrh) Peirianneg Ddiwydiannol

BEng (Anrh) Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol)

MSc Peirianneg (Gweithgynhyrchu Mecanyddol)

MSc Peirianneg (Trydanol ac Electronig)

MSc Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy)

MSc Peirianneg (Awyrennol)

MSc Peirianneg (Modurol)

MSc Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd)

MSc Peirianneg (Mecatroneg)

MSc Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot

Cyhoeddiadau

V. Barrioz, G. Kartopu, S.J.C. Irvine, S. Monir, X. Yang. Material Utilisation When Depositing CdTe Layers by Inline AP-MOCVD, Journal of Crystal Growth. 354, 81-85, (2012).

X. Yang, Y. Wu, X. Huang, V. Barrioz, S. Monir, S. J. C. Irvine and G. Kartopu. CFD Modelling of Cadmium Telluride (CdTe) Thin Film Coating With Inline AP-MOCVD, Applied Mechanics and Materials. 217-219, 1265-1273, (2012).

V. Barrioz, S. Monir, G. Kartopu, D.A. Lamb, W. Brooks, P. Siderfin, S. Jones, A.J. Clayton, S.J.C. Irvine. MOCVD for solar cells, a transition towards a chamberless inline process, Journal of Crystal Growth, 414, 223-231, (2015).

G. Kartopu, V. Barrioz, S.J.C. Irvine, A.J. Clayton, S. Monir, D. A. Lamb. Inline Atmospheric Pressure Metalorganic Chemical Vapour Deposition For Thin Film CdTe Solar Cells”, Thin Solid Films, 558, 374-377, (2014).

G. Kartopu, V. Barrioz, S. Monir, D.A. Lamb, S.J.C. Irvine. CdTe Thin Film Solar Cells Produced Using a Chamberless Inline Process via Metalorganic Chemical Vapour Deposition, Thin Solid Films, 578, (2015).

 V. Barrioz, D.A. Lamb, S. Monir, S. Trueman, G. Kartopu, I.W. Owen, S.J.C. Irvine, X. Yang, UK Patent Application (GB1302306.4).

V. Barrioz, D.A. Lamb, S. Monir, S. Trueman, G. Kartopu, I.W. Owen, S.J.C. Irvine, X. Yang, PCT Patent Application (PCT/GB2014/050386).

X. Yang, Y. Wu, X. Huang, V. Barrioz, G. Kartopu, S. Monir, S. J. C. Irvine. Numerical Simulation of the Deposition Process and the Epitaxial Growth of Cadmium Telluride Thin Film in a MOCVD Reactor, Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT), Malta (2012).

S. Monir, G. Kartopu, V. Barrioz, S.J.C. Irvine, H. Ҫolak, D.A. Lamb, X. Yang. 15 × 15 cm2 CdTe Thin Film Deposition by a Novel Chamber-less Inline AP-MOCVD Process, Applications and Technology Conference (PVSAT-9), 37-41, (2013).

V. Barrioz, S. Hodgson, P. Holliman, A. Connell, G. Kartopu, A. J. Clayton, S.J.C. Irvine, S. Monir, M. L. Davies. Study of Optical Losses in Mechanically Stacked Dye-sensitized/CdTe Tandem Solar Cells, Material Research Society Spring Meeting (San Francisco, USA), 1538, 221-226, (2013).