Dr Sharon Wheeler

Job Role
Arweinydd Rhaglen: MSc Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles
Ystafell
B19

Bywgraffiad

Ymunodd Sharon â Phrifysgol Glyndŵr yn 2019 ar ôl gweithio fel Darlithydd mewn Chwaraeon, Gweithgarwch Corfforol ac Iechyd ym Mhrifysgol Edge Hill (2017-2019), fel Darlithydd mewn Addysg a Datblygu Chwaraeon ym Mhrifysgol St John Efrog (2014-2017), ac fel Darlithydd Ymweld mewn Cymdeithaseg Chwaraeon ym Mhrifysgol Caer (2011-2014). Enillodd radd PhD ym Mhrifysgol Caer yn 2013, ar ôl iddi hefyd gwblhau MSc mewn Cymdeithaseg Chwaraeon ac Ymarfer Corff (2010) a BSc mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff (2009) yn yr un sefydliad.

Mae gan Sharon ddiddordeb arbennig mewn ‘problemau drwg’ ym maes iechyd y cyhoedd, er enghraifft anghydroddoldebau, camddefnyddio sylweddau a newid hinsawdd. Mae’n tynnu’n bennaf o faes cymdeithaseg a seicoleg i ddeall y meddwl a chysylltiadau dynol, a sut mae’r rhain o gymorth i egluro iechyd, iechyd meddwl a lles.

Cymwysterau

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch; Academi Addysg Uwch y DU

PhD mewn Cymdeithaseg Addysg a Hamdden; Prifysgol Caer, y DU

MSc Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles

MSc mewn Cymdeithaseg Chwaraeon ac Ymarfer Corff; Prifysgol Caer, y DU

BSc (Anrh) mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff; Prifysgol Caer, y DU

Ymchwil

  • Problemau drwg ym maes iechyd y cyhoedd
  • Hapusrwydd ac iechyd
  • Tosturi ac iechyd
  • Gweithgaredd corfforol, iechyd a mannau gwyrdd
  • Bodau dynol, rhyngddibyniaeth ac iechyd

Cyrsiau

MSc Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles

BSc (Anrhydedd) Iechyd Cyhoeddus a Llesiant

BSc (Anrhydedd) Iechyd meddwl a Llesiant

Dip Addysg Uwch Iechyd a Llesiant Cymdeithasol

Cyhoeddiadau

Green, K., Wheeler, S. & Johanssen (forthcoming) ‘Sport, Children, and Socialization’. In L. Wenner (Eds.) The Oxford Handbook of Sport and Society.

Wheeler, S. & Green, K. (2019) ‘The helping, the fixtures, the kits, the gear, the gum shields, the food, the snacks, the waiting, the rain, the car rides’: Social class, parenting and children’s organised leisure. Sport, Education and Society, 24(8), 788-800.

Wheeler, S. & Green, K. (2019) Social class and the emergent organised sporting habits of primary-aged children. European Physical Education Review, 25(1), 89-108.

Wheeler, S. (2018) ‘Essential assistance’ versus ‘concerted cultivation’: Theorising class-based patterns of parenting in Britain. Pedagogy, Culture and Society, 26(3), 327-344.

Wheeler, S. (2018) The (re)production of (dis)advantage: Class-based variations in parental aspirations, strategies and practices in relation to children’s primary education. Education, 3-13, 46(7), 755-769.