Simon Stewart

Job Role
Pennaeth y Gyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd
Ystafell
K25

Bywgraffiad

Mae Simon wedi gweithio mewn ystod o asiantaethau yn y sector preifat, statudol a gwirfoddol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, ac mae ganddo brofiad o weithio’n rhyngwladol yn Ghana ac Israel yn ystod y 23 mlynedd diwethaf.

Mae ei ddiddordebau academaidd yn cynnwys ymgysylltedd ac eiriolaeth myfyrwyr, dysgu a chefnogi gan dechnoleg, dysgu rhyngbroffesiynol, datblygiad proffesiynol, newid arweinyddiaeth ac arweinyddiaeth gwasanaethu.

Mae gan Simon gymhwyster gwaith ieuenctid proffesiynol JNC, ac mae’n aelod o ETS Cymru. Mae ei ddiddordebau ymchwil wedi canolbwyntio ar ddysgu amlddiwylliannol, effaith gwaith ieuenctid rhyngwladol ar bobl ifanc, gwaith ieuenctid gwledig, gwaith ieuenctid digidol a menter gymdeithasol, a gwerthoedd yn seiliedig ar arwain.

Fel Deon y Gyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd, ac Ysgol Fusnes Gogledd Cymru, mae gan Simon gyfrifoldeb dros bortffolio eang ac amrywiol o bynciau, sy’n parhau i dyfu a datblygu, ac yn cael eu llywio gan benderfynoldeb i ragori ar gyfer y myfyrwyr rydym yn eu gwasanaethu.

Mae Simon yn Uwch Gymrawd Addysg Uwch, ac yn aelod o’r bwrdd gwaith ieuenctid dros dro i Gymru, ac wedi cyfrannu at Mae’n Bryd Cyflawni Dros Bobl Ifanc yng Nghymru, 2021.

Mae Simon wedi addysgu ar raglenni Israddedig ac Ôl-raddedig Ieuenctid a Gwaith Cymunedol a addysgir, ac ar raglenni datblygu staff academaidd. Ymhlith y pynciau roedd Deall eich Hunain ac Eraill; Datblygu Dysgu’n Seiliedig ar Fater; Rheoli Arfer yn seiliedig ar Dystiolaeth; Sgiliau Creadigol ar Gyfer Ymgysylltu, Safbwyntiau Rhyngwladol a Rheoli ac Arwain.

Yn ddiweddar, cynrychiolodd Simon Lywodraeth Cymru yn y 3ydd Confensiwn Gwaith Ieuenctid Ewropeaidd yn Bonn, Rhagfyr 2020.

Cymwysterau

EdD, Addysg Ddoethurol Broffesiynol, Prifysgol Cymru

Tystysgrif Datblygu Arweinwyr, Prifysgol Caer

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg a Hyfforddi (Ôl-orfodol), UCLAN

Tystysgrif mewn Cyngor ac Arweiniad, Prifysgol Hope Lerpwl/ Merseyside Connexions

MA Iechyd a Datblygiad Cymunedol, Prifysgol De Montfort

Diploma Ôl-raddedig mewn Iechyd a Datblygiad Cymunedol (JNC, Gwaith Cymunedol ac Ieuenctid), Prifysgol De Montfort

Tystysgrif mewn Cwnsela, Prifysgol Queens

BA (Anrh) mewn Rheoli Hamdden, Prifysgol Hallam Sheffield

Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Rheoli Hamdden, North Down and Ards Institute

Ymchwil

Towler, K. Stewart, S. Gruffudd Jones, E. Thomas, E. Sims, J. Lovell, S. (2021) Time to Deliver for Young People in Wales: Achieving a Sustainable Delivery Model for Youth Work Services in Wales. Wales: Youth Engagement Branch, Welsh Assembly Government.

Stewart, S. (2020) Applying a Voice Centered Relational Methodology to International Youth Work and Intercultural Learning in Wales. EdD dissertation, Wales: University of Wales.

Rose, J. and Stewart, S. (2015) Expanding Horizons. Wales: Connect Cymru.

Conroy, M. Stewart, S. Williams, D. et al. (2012) The Development and Implementation of Supervision in the Training of Youth Workers in Wales. Wales: Welsh Assembly Government Youth Work Strategy Branch.

Conroy, M. Stewart, S. Williams, D. et al. (2011) Education for Sustainable Development and Global Citizenship (ESDGC) as a Component of Informal Education Curriculum in Wales. Wales: Welsh Assembly Government.

Stewart, S . (2007) Solution Focused Practitioner Groups and Enhanced Practitioner Development. Greater Merseyside Connexions Partnership.

Stewart, S. (2005) The Experiences of Young People in Remote and Rural Areas of Co. Tyrone. Unpublished MA Dissertation, Leicester: De Montfort University.

Stewart, S. (1999) Key Factors Affecting Youth Provision in Omagh in the Aftermath of the Bombing. Unpublished BA Dissertation, Sheffield: Sheffield Hallam University.

Stewart, S. (1999) Young People’s Provision on the Manor Estate in Sheffield. Sheffield, Sheffield City Council.

 

Conference Presentations:

International Youth Work – ‘Increased Motivation, Enhanced Self-understanding and Personal Growth’, Connect Cymru, Cardiff, 2018.

Diversity advantage, Betsi Cadwaladr University Health Board, Delivered at the “Recruit, Retain Transform’ Conference, North Wales Workforce Conference, St Asaph, Wrexham Glyndŵr University, Wales, 2016.

ERASMUS+ Youth Chapter – Youth Worker Mobility in Europe, Connect Cymru & Europe Desk Wales, Wrexham Glyndŵr University, Wales, 2014.

International Youth Work and Opportunities for Practice, Connect Cymru, Wrexham Glyndŵr University, Wales, 2013.

Beyond Twitter, Young People and Youth Work in a Digital Age, Wrexham Glyndŵr University, Wrexham, Wales, 2010.

Solution Focused Practitioner Groups, a Multi-agency Approach, GMCP/ Partnership for Learning Professional Practice Conference, Liverpool, 2007.

Young People and Trauma, Working with Young People in the Aftermath of the Omagh Bombing, International Convention of Youth Counsellors, Annual Youth Counsellors Convention, Bratislava, Slovakia, 2001.