Steve Jarvis

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Celfyddyd Gemau a VFX

Bywgraffiad

Dechreuodd Steve weithio ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr ym mis Medi 2016.

Mae gan Steve angerdd am bopeth sy'n gysylltiedig â gemau, comics a phethau 'geeky' cyffredinol! Mae ei sgiliau'n gorwedd mewn modelu 3D, cerflunio a dylunio 3D. Mae wedi cael y fraint o weithio gyda chwmnïau mawr ac annibynnol trwy gydol ei yrfa.

Mae hobïau a diddordebau yn cynnwys: hapchwarae, digwyddiadau llafn caled a chroes-ffitio.

Cymwysterau

BA (Anrh) Dylunio Amlgyfrwng Rhyngweithiol

PGCE Pcet

Bydd yn ymgymryd â MPhil yn y dyfodol.

Ymchwil

Popeth sy'n cynnwys Celfyddyd Gemau.

Cyrsiau