Sue Horder

Job Role
Deon Cysylltiol, Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd; Uwch-ddarlithydd: Addysg
Ystafell
K22

Bywgraffiad

Mae Sue Horder yn Ddeon Cyswllt: Materion Academaidd yn Is-adran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd ac mae’n arwain yr Adran Addysg a’r maes pwnc Gwyddorau Anifeiliaid yng nghampws Llaneurgain.  

Cyn dod i Brifysgol Glyndŵr, dechreuodd gyrfa addysgu Sue mewn Addysg Bellach yn addysgu TGCh, Dylunio Gwefannau, Astudiaethau Busnes a Sgiliau Hanfodol. Yn ystod y cyfnod hwn, bu Sue yn gweithio gydag Airbus (mewn partneriaeth â’r Coleg AB) i sefydlu Canolfan Adnodd Dysgu ar y safle Airbus ym Mrychdyn. Roedd y Ganolfan Adnoddau Dysgu’n cynnig ystod o gyrsiau ar-lein a addysgir ac yn y dosbarth o sgiliau meddal, sgiliau arweinyddiaeth, TGCh ac ieithoedd tramor modern i gefnogi’r consortiwm Ewropeaidd y mae Airbus yn rhan ohono.

Yn 2004, enillodd Sue y teitl cenedlaethol o Reolwr Canolfan Ddysgu y Flwyddyn yn y digwyddiad Cynhadledd Byd Dysgu flynyddol (WOLCE).

Symudodd Sue i rôl Addysg Uwch yn 2006 yn NEWI yn Wrecsam (Prifysgol Glyndŵr bellach) fel Uwch Ddarlithydd yn addysgu i ddechrau ar y rhaglen TAR/Tystysgrif Add., a rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig eraill o fewn yr adran Addysg, cyn dod yn Ddeon Cyswllt yn 2016.

Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser rhydd? - Yn fy amser rhydd rwy’n mwynhau treulio amser gyda fy nheulu a chanu mewn côr bach.  

Cymwysterau

Doethur Addysg

MA Addysg

BA (Anrh) Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

PgCPD mewn Addysg Uwch

Tystysgrif Addysg

Ymchwil

Mae gan Sue ddiddordeb ymchwil mewn ‘Athrawon Effeithiol’ a sut all rhaglenni addysg athrawon gefnogi eu datblygiad.  

Mae ei hymchwil diweddar wedi cynnwys effaith Covid-19 ar ysgolion yng Nghymru.

Cyrsiau

Mae Sue yn gweithio gyda’r Tîm Datblygu Academaidd ar raglenni datblygu staff ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu Addysg Uwch (PGLTHE).

Cyhoeddiadau

Taylor, C, Heron, C, Horder, S, Hughes C, Owen, A a Pickles, K. (2020), Leading accelerated educational development, SEDA Educational Developments 21.3.

Heron, C, Horder, S, Richardson, J. a Taylor, C. (2018), The distributed educational development team, SEDA Educational Developments 19.2

Gossman, P and Horder, S. (2015). ‘Effective Teacher? Student Self-evaluation of Development and Progress on a Teacher Education Programme’. Journal of Further and Higher Education. DOI: 10.1080/0309877X.2014.984595.

Gossman, P., Horder, S., and Luker, J. (2014). HE in FE: An MA Education Module. Educational Developments. 15.1.