Mrs Sue Meeke-Smith

Job Role
Addysg Gynradd gyda QTS Mewn Darlithydd
Ystafell
K42

Bywgraffiad

Rwyf wedi addysgu mewn sawl ysgol gynradd yn Sir Amwythig a Gwynedd ers 14 blynedd, yn treulio amser ym mhob cyfnod a cham allweddol, yn enwedig y Dosbarth Derbyn. Rwy’n eiriolwr brwd dros hyrwyddo llawenydd addysgu a dysgu gyda phobl ifanc. Yn ystod fy astudiaethau Meistr, canolbwyntiais ar anghydraddoldeb addysgol oherwydd gwahaniaethau economaidd, gyda phwyslais penodol ar archwilio’r bwlch sylweddol sy’n bodoli i rai plant wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol.

Rwy’n byw yng Nghymru gyda fy ngŵr, tri o blant oed cynradd, a chath - mae’r tŷ’n eithaf swnllyd ar y cyfan! Rwyf wrth fy modd yn crosio, canu’r piano a bod yn yr awyr agored mewn mannau gwyrdd.

Cymwysterau

BEd (Anrh.) Cynradd Gyffredinol gyda Saesneg

MA Addysg mewn Cymdeithas

Ymchwil

Gwahaniaethau mewn geirfa wrth ddechrau yn yr ysgol.

Rôl barn ac ymgysylltiad rhieni ar ddeilliannau i blant.

Canlyniadau addysgol a sut maen nhw’n ymwneud â gwahaniaethau economaidd.

Cyrsiau

Rhaglenni QTS Cynradd

Rhaglenni Addysg nad ydynt yn rhai QTS