Dr Susan Liggett

Job Role
Darllenwr mewn Celf a Dylunio
Ystafell
R26

Bywgraffiad

Astudiodd Susan Liggett ar gyfer BA (Anrh) Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Nottingham Trent a gradd MA (Diploma Ôl-radd) Paentio yn Ysgolion yr Academi Gelf Frenhinol, Llundain. Mae ganddi hefyd PhD o Brifysgol Cymru drwy ei hymchwiliad i waith 5 arlunydd cyfoes a’u perthynas â safleoedd penodol.

Dechreuodd Susan ar ei gyrfa yn y byd academaidd dros ugain mlynedd yn ôl a hynny ar ôl gweithio fel artist, yn arddangos, yn paentio ac yn gweithio mewn stiwdio yn Llundain. Mae hi wedi bod mewn swyddi amrywiol yn addysgu israddedigion a myfyrwyr gradd Meistr mewn celf gain ac ymarfer celf gyfoes. Yn 2016 daeth yn Ddarllenydd mewn Celfyddyd Gain a heddiw mae ei phrif addysgu yn cynnwys goruchwylio myfyrwyr PhD mewn celf a dylunio.

Mae Susan yn parhau i baentio, arddangos a churadu arddangosfeydd, yn ogystal ag ysgrifennu papurau ar gyfer cynadleddau a chyhoeddiadau sy’n gysylltiedig ag ymchwil celf a dylunio. Mae hi’n aelod cyswllt o grŵp SUITE STUDIO Salford, Manceinion, ac mae hefyd yn aelod o’r Academi Frenhinol Gymreig (Royal Cambrian Academy).

http://www.susanliggett.com

https://www.researchgate.net/profile/Susan_Liggett

Pan nad yw Susan yn paentio neu’n ymweld ag orielau celf, mae’n chwarae’r bas dwbl mewn cerddorfa gymunedol.

Cymwysterau

PhD

Gradd Meistr mewn Paentio

BA (Anrh) Celfyddyd Gain

TAR

Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch

Ymchwil

Mae arbenigedd Susan ym maes ymarfer celf gain; yn enwedig paentio. Mae ei hymchwil yn bennaf yn ymchwiliad ansoddol i ‘sut’ y gall ymarfer artistig gyfrannu at gyrff o wybodaeth a ‘beth’ y gall ei gyfrannu i feysydd gwahanol y byd academaidd.

Mae dwy elfen i’w hymchwil: ymarfer unigol yn y stiwdio lle mae’n paentio ac yn arddangos, ac ymarfer cydweithredol lle mae’n chwilio am gyfleoedd i gymhwyso ei gwybodaeth a’i phrofiad fel arlunydd i gyd-destunau defnyddiol fel iechyd a lles a churadu arddangosfeydd. Gallwch weld rhagor o’i gwaith yn www.susanliggett.com.

Mae ei diddordebau yn cynnwys y groesffordd rhwng celf, gwyddoniaeth a thechnoleg, ymchwil trawsddisgyblaethol cydweithredol a sut y caiff technolegau newydd eu mabwysiadu gan artistiaid. Yn ddiweddar mae ei gwaith wedi canolbwyntio ar faes y Celfyddydau mewn Iechyd o safbwynt artistiaid yng nghyd-destun Cymru. Mae hi hefyd wedi trefnu arddangosfeydd, cadeirio cynadleddau a chyhoeddi gwaith ar y cydgysylltiad rhwng celf a gwyddoniaeth.

 

Cyrsiau

Goruchwylio myfyrwyr PhD

Cyfrannu at y rhaglen Meistr mewn Ymarfer Celf

Cyhoeddiadau

Book Chapters
2020 Edited Book ‘Technology, Design and the Arts – Challenges and Opportunities. Editors: Rae Earnshaw, Susan Liggett, Peter Excell, Daniel Thalmann, Springer Publishers (July 2020)

2020 ‘Positioning the Arts in the Research Process: Perspectives from Higher Education’ in ‘Technology, Design, and the Arts.’ This Chapter is a contribution to ‘Technology, Design and the Arts - Opportunities and Challenges Part 1 Chp.2. (Springer Series on Cultural Computing) (Liggett, S. 2020)

2020 ‘Framing the Conversation: the role of the exhibition in overcoming interdisciplinary communication challenges’. is a contribution to ‘Technology, Design and the Arts - Opportunities and Challenges Part II Chp.3. (Springer Series on Cultural Computing) July 2020.

2017 Liggett, S. and Heald, K. ‘Visual Arts, Mental Health and Technology in Art, Design and Technology: In Collaboration and Implementation by Earnshaw, R., pp. 67-82, Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-58121-7.

Journal Articles
2018 Liggett. S. Wyatt, M. ‘The Potential of Painting: Unlocking Disenfranchised Grief for
People Living With Dementia’. June 2018 Illness Crisis & Loss DOI:10.1177/1054137318780577.

2018 Liggett, S. Corcoran, M. ‘Interdisciplinary Research Unmasked: a new curatorial model for multi-audience engagement’. In Studies in Visual Arts and Communication: an international journal Vol 5, No 1 (2018) on-line ISSN 2393 – 1221.

More details can be found on the Glyndwr University Repository at: https://glyndwr.repository.guildhe.ac.uk/view/creators/Liggett=3ASusan=3A=3A.html