Suzannah Evans

Job Role
Ymarferydd Darlithydd mewn Therapi Galwedigaethol (0.4)

Bywgraffiad

Dechreuais fy ngyrfa mewn Therapi Galwedigaethol yn 1994 ar ôl graddio o Brifysgol Dwyrain Anglia. Rwyf wedi cael gyrfa amrywiol hyd yma (roedd hynny’n un o’r pethau wnaeth fy nenu at ThG yn y lle cyntaf) ond rwyf wedi treulio amser sylweddol yn gweithio gyda phobl â dementia a’u partneriaid gofal.

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio fel cyd-archwilydd ar y prosiect GREAT ar Ymchwil Ymarfer wedi’i noddi gan Brifysgol Caerwysg, ar ôl bod yn rhan o’r tîm ymchwil ers yr Hapdreial Rheoledig Cyntaf o Adsefydlu Gwybyddol ymysg pobl gydag Alzheimers cam cynnar yn 2005. Rwyf hefyd wedi gweithio fel Therapydd Galwedigaethol Ymchwil yn rhan o dîm ymchwil clinigol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn BIPBC, yn gweithio ar ystod o brosiectau ar sail Therapi Galwedigaethol ac ymchwil clinigol arall. 

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio gydag oedolion sydd ag anghenion Iechyd Meddwl dwys a pharhaus yn BIPBC.

Pan nad ydw i’n bod yn ThG, gallwch ddod o hyd i mi yn fy mholydwnel, mewn canŵ oren neu gyda phelen wlân yn fy nwylo.

Cymwysterau

MSc Hanfodion Niwroseicoleg Clinigol (Prifysgol Bangor)

BSc (Anrh.) Therapi Galwedigaethol (Prifysgol East Anglia)

Ymchwil

Dementia

Gosod Targedau

mesurau deilliannau Therapi Galwedigaethol

Cyrsiau

BSc (Anrh.) Therapi Galwedigaethol

Cyhoeddiadau

Clare,L, Kudlica, A, Evans, S (2020)  Goal-Oriented Cognitive Rehabilitation in Early Stage Alzheimers and Related Dementias (pennod 7) in Manthorpe and Maniz-Cook (2020) Timely Psychosocial Interventions in Dementia Care: Evidence-Based Practice Paperback, Jessica Kinglsey Publishers, Llundain  ISBN: 978178775 3020

Clare L, Evans S, Parkinson C, Woods R, Linden D (2011). Goal-setting in cognitive rehabilitation for people with early-stage Alzheimer's Disease. Clinical Gerontologist, 34(3), 220-236.

Clare L, Linden DEJ, Woods RT, Whitaker R, Evans SJ, Parkinson CH, van Paasschen J, Nelis SM, Hoare Z, Yuen KSL, et al (2010). Goal-oriented cognitive rehabilitation for people with early-stage Alzheimer disease: a single-blind randomized controlled trial of clinical efficacy. Am J Geriatr Psychiatry, 18(10), 928-939.

Clare L, van Paasschen J, Evans SJ, Parkinson C, Woods RT, Linden DEJ (2009). Goal-oriented cognitive rehabilitation for an individual with Mild Cognitive Impairment: behavioural and neuroimaging outcomes. Neurocase, 15(4), 318-331