Dr Tamsin Young

Job Role
Arweinydd Rhaglen Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau
Ystafell
Lab 3, Campws Llaneurgain

Bywgraffiad

Mae Tamsin yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer y radd Bsc (Anrh) Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau, gan weithio o gampws Llaneurgain.

Cwblhaodd ei PhD drwy archwilio mesurau straen seicolegol ac ymddygiadol mewn ceffylau ym Mhrifysgol Lerpwl (ar gampws Pryfysol Caer) yn 2011. Edrychodd ar effaith ymarfer, hwsmonaeth arferol a lletya ar newidiadau mewn cortisol, amrywiad mewn cyfradd y galon, ac ymddygiad a fesurwyd mewn ceffylau hamdden. Fe wnaeth hi hefyd gasglu a phennu sgôr straen ymddygiadol i’w ddefnyddio gyda cheffylau i alluogi perchnogion i adnabod newidiadau yn lefel straen eu ceffylau.

Ers cwblhau ei PhD mae Tamsin wedi gweithio gydag israddedigion amrywiol ar eu prosiectau ymchwil, ac mae hi hefyd yn rhan o brosiect amlddisgyblaethol sydd yn archwilio’r berthynas rhwng bodau dynol a cheffylau gyda’r Athro Lynda Birke ym Mhrifysgol Caer a Dr Joanna Hockenhull ym Mhrifysgol Bryste.

Mae ganddi gymhwyster Hyfforddwr Cynorthwyol a Rheolwr Stablau Canolradd gan Gymdeithas Ceffylau Prydain

Cymwysterau

PhD Mesurau straen seicolegol ac ymddygiadol mewn ceffylau

MSc Bioleg Amgylcheddol

BSc (Anrh Cyfun) Bioleg / Daearyddiaeth

Ymchwil

Mesurau o straen mewn anifeiliaid

Y berthynas rhwng anifeiliaid a bodau dynol

Cyrsiau

BSc (Anrh) Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau

BSc (Anrh) Astudiaethau Anifeiliaid

 

Modiwlau:

Prosiect Ymchwil

Sgiliau Ymchwil

Ymddygiad a Gwybyddiaeth Ceffylau

Lles Anifeiliaid

Cymhwyso theori dysgu Ceffylau

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau Siwrnal

Hockenhull, J., Young, T., Redgate, S., Birke, L. (2015) Exploring differences and synchronicity in the heart rates of familiar and unfamiliar pairs of horses and humans undertaking an in-hand task.  Anthrozoos. Vol 28, Issue 3, 501-511.

Young, T., Creighton, E., Smith, T., Hosie, C. (2012). A novel scale of behavioural indicators of stress for use with domestic horses.  Applied Animal Behaviour Science.  140, 33-43

Hughes, T., Creighton, E., & Coleman, R. (2010). Salivary and faecal cortisol as measures of stress in horses.  Journal of Veterinary Behaviour: Clinical Applications and Research.  5, 59-60.

Enghreifftiau o Drafodion Cynadleddau

Hockenhull, J., Young, T, Redgate, S., Birke, L. (2014) Does familiarity affect the heart rates of horses and their handlers during an in-hand task?  Proceedings of the 10th International Conference of the Society for Equitation Science, Denmark.

Young, T., Creighton, E., Smith, T., Hosie, C. (2012).  The development and validation of a behaviour stress scale to assess the welfare of individually stabled and group-housed horses..  Proceedings of the 8th International Conference of the Society for Equitation Science, Edinburgh, U.K.

Johnson, P., Hockenhull, J., Young, T. (2012).  Preliminary investigation of methodology to assess the impact of novice rider hand position on conflict behaviour in riding school horses.  Proceedings of the 8th International Conference of the Society for Equitation Science, Edinburgh, U.K.

Cyhoeddiadau Trosglwyddo Gwybodaeth

Young, T (2014) Is he a stress head? Horse and Rider Magazine.  January issue

Young, T (2009) Advances in the equine industry – A Foundation Degree in Equestrian Psychology.  National Equine Student.  15, Spring.

Copi i:

Young, T (2009) Handle with Care.  Horse and Pony Magazine.  Rhifyn Chwefror.