Mrs Teresa Davies

Job Role
Darlithydd mewn Nyrsio

Bywgraffiad

Dechreuodd Teresa weithio gyda’r GIG fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd yn 2001. Cymhwysodd fel nyrs gofrestredig yn 2006, gan weithio ar gyfer BIPBC mewn sawl swydd wahanol; nyrs staff yn YGC, nyrs gymunedol, nyrs ardal, nyrs cydgysylltu rhyddhau o’r Ysbyty, hwylusydd gofal diwedd oes Macmillan ac yn olaf fel nyrs Arbenigwr Diabetes Band 7 mewn gofal sylfaenol. Dechreuodd weithio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2018.

Ar y penwythnosau mae Teresa yn hoff o fod allan yn yr awyr agored, yn cerdded yn y mynyddoedd gyda’i chi Labrador, Bailey, ac mae’n redwraig frwd (er nid mor gyflym) ac wedi cwblhau 3 marathon. I ymlacio mae’n hoff o ioga, darllen a gwylio Columbo gyda phaned o goffi cryf. 

Cymwysterau

 • Baglor Nyrsio (Anrh) 2006
 • Modiwl Ffarmacoleg 2009
 • Gwobr Practis Arbenigol Cymunedol mewn Nyrsio Ardal 2011
 • Modiwl Hyfywedd Meinwe 2012
 • Modiwl Diabetes 2014
 • PGCPD 2016
 • Rhagnodi’n Annibynnol 2018
 • MSc mewn Gwyddorau Iechyd (wrthi’n ei gwblhau)
 • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Presgripsiynydd annibynnol V300
 • Addysgwr X-PRERT Health
 • Modiwl Hyfywedd Meinweoedd PGCPD
 • Ymarferydd Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)
 • Nyrs-bresgripsiynydd V100

Ymchwil

Iechyd meddwl a llesiant
Diabetes
Gofal lliniarol
Gofal Clwyfau
Gofal Sylfaenol

Cyrsiau

BSc (Anrh) Diploma i Raddedigion/ Diploma ôl-raddedig mewn Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

BSc (Anrh) Diploma i Raddedigion mewn Gofal Iechyd Sylfaenol

MSc/ Diploma i Raddedigion mewn Gofal Iechyd Sylfaenol  

Cyhoeddiadau

Blood glucose Testing. GPN. 2018.

Bereavement care – the role of the DN. JCN. 2011.

Caring for an intrathecal line in the community. JCN. 2010.

The obesity epidemic. A holistic approach. JCN. 2008.