Mr Thejo Jose

Job Role
Darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid

Bywgraffiad

Ymunodd Thejo Jose â Phrifysgol Glyndŵr yn 2021 gyda 15 mlynedd o yrfa dysgu y tu ôl iddo mewn gwledydd amrywiol gan gynnwys y Deyrnas Unedig, India, Saudi Arabia, ac Oman. Mae wedi gweithio fel cynorthwyydd dysgu ar gyfer cyrsiau Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Aberdeen (UoA) ac roedd hefyd yn ddarlithydd gwadd mewn Cyfrifeg yng Ngholeg Gogledd Ddwyrain yr Alban (NESCOL), Aberdeen.

Ar hyn o bryd mae’n ysgolhaig ymchwil ym Mhrifysgol Aberdeen ac yn ysgrifennu ei draethawd estynedig ar destun: Effaith darparu gwasanaethau nad ydynt yn rai archwilio ar ansawdd Archwiliadau cwmnïau yn y DU. Mae’n aelod cyswllt o’r ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, DU), ac mae ganddo MSc mewn Cyfrifeg Broffesiynol o Brifysgol Llundain. Mae ganddo hefyd radd Meistr a Baglor mewn Masnach o India.

Mae Thejo yn hyfforddwr cymwysterau Cyfrifeg Broffesiynol medrus (ACCA, CIMA, ICAEW) ac yn gynghorydd gyrfa. Mae ei hyfforddiant a’i arweiniad wedi cynorthwyo llawer o fyfyrwyr i ddechrau eu gyrfaoedd mewn Cwmnïau’r 4Mawr ym meysydd Archwilio a Sicrwydd, Cynghori ar Gyfrifeg Ariannol, a Threthiant. Mae ganddo hefyd brofiad mewn hyfforddi cyflogai 4Mawr yn rhanbarth y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica tuag at gymhwyster ACCA.

Cymwysterau

ACCA (Aelod cyswllt)
MSc (Cyfrifeg Broffesiynol, UoL)

Ymchwil

Ansawdd archwilio
Rheoli enillion
Safonau adrodd ariannol a’u gweithrediad
Cyfrifeg Cynaliadwyedd

Cyrsiau

MBA
BA Cyfrifeg a Chyllid