Tom Crawford

Job Role
Cynorthwy-ydd addysgu graddedig
Ystafell
M2a

Bywgraffiad

Graddiodd Tom o Brifysgol Glyndwr yn 2013 gyda BA (Anrh) mewn addysg ac astudiaethau plentyndod. Yna astudiodd am ddiploma ôl-raddedig mewn seicoleg hefyd o Glyndwr.

Mae gan Tom ddiddordeb mewn technoleg, hanes a ffiseg.

Cymwysterau

BA (Anrh) addysg ac astudiaethau plentyndod

Y PGDip Psychology

Ymchwil

Addysg a thechnoleg

Seicoleg gymdeithasol