Tracy Simpson

Job Role
Celf a Dylunio

Bywgraffiad

Artist, ymchwilydd a gweithiwr curadurol proffesiynol. Mae’n Gyd-gyfarwyddwr Addo Creative a sefydlwyd yn 2011, sef sefydliad celf weledol dielw sy’n gweithio gydag artistiaid, cymunedau, partneriaid yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a gwirfoddol. Mae’n curadu ac yn rheoli prosiectau celf sydd wedi’u lleoli mewn mannau allweddol yn yr amgylchfyd cyhoeddus er mwyn gwella ecoleg ddiwylliannol ehangach lleoedd, cymunedau a safleoedd gan gynnwys: gwaith parhaol/dros dro, preswyliadau artistiaid, strategaethau, codi arian, gwerthuso, ymchwil, digwyddiadau ac arddangosfeydd.

Cyn hynny gweithiai Tracy i Safle, sef yr asiantaeth strategol ar gyfer celf gyhoeddus yng Nghymru, fel Uwch Reolwr Prosiect (2008-2010). Bu’n Gyfarwyddwr Canolfan Gelfyddydau Wrecsam am wyth mlynedd (2000-2008).

Ar hyn o bryd mae hi’n ymchwilio tuag at ei PhD (i’w gwblhau 2023) ar sut mae artistiaid, sefydliadau celfyddydol a chymunedau yn cydweithio. Mae’r ymchwil yn gydweithrediad rhwng Prifysgol Glyndŵr a Thŷ Pawb. 

Mae wedi bod yn Ymddiriedolwr ac yn aelod o Fwrdd Oriel Davies ers 2017.

Cymwysterau

 • Teitl ei PhD yw: ‘Rôl y Celfyddydau Gweledol wrth Greu Gofod Cymdeithasol: sut mae Artistiaid, Sefydliadau Celfyddydol a Chymunedau yn Cydweithio.’ I’w gwblhau 2023.
 • BA Anrh, Celfyddyd Gain, Prifysgol De Montfort, Caerlŷr/Leicester (1994)
 • ILM 5 Coetsio a Mentora Effeithiol, Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (2021)
 • ILM 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (2017)
 • Gweithgareddau Allanol:
 • Cynghorydd Cenedlaethol – Cyngor Celfyddydau Cymru (2015-18)

Ymchwil

Mae ymchwil Tracy wedi datblygu o’i gyrfa ugain mlynedd a mwy yn y celfyddydau gweledol, a nod yr ymchwil hwnnw yw dangos y tebygrwydd rhwng curadu, datblygu cynulleidfaoedd, cymuned ac ymdeimlad o le sy’n deillio o gyd-ddatblygu a chydweithio ynghylch materion rhaglennu a chreu celf weledol mewn mannau celfyddydol a rhai nad ydynt yn ymwneud â’r celfyddydau.

Mae ei PhD, sydd i’w gwblhau yn 2023, yn gydweithredu rhwng Prifysgol Glyndŵr a Thŷ Pawb ac mae’n canolbwyntio ar gadernid creadigol sefydliadau celfyddydol  yng Nghymru  ac effaith y pandemig ar fethodoleg rhaglennu. Bydd datblygu Lle Celf Ddefnyddiol yn Nhŷ Pawb yn ei galluogi i gasglu gwybodaeth am gydweithio creadigol.

Cyrsiau

 • MA Cynhyrchu Creadigol a Churadu
 • MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Celf
 • MA Ymarfer Dylunio Rhyngddisgyblaethol
 • MA Ymarfer Celf
 • MA Ymarfer Dylunio

Cyhoeddiadau

Navigations-Art as Research’ publication to accompany the exhibition of the same name at Oriel Davies, Newtown – Foreword & Editor (2017)

 

‘Rural Works’ publication regarding the nature of artists’ practice/residencies in a regeneration context – Foreword & Editor (2014)

 

Conference Presentations, Papers & Workshops:

Paper: Environmental Evidence 2020 – Resilience in the Welsh Uplands (2020)

 

Seminar: ‘Art As Research’ Oriel Davies, Newtown (2017)

 

Paper: Engage International Conference (2016)

 

Paper: Artworks Cymru, Artist’s Toolkit (2015)

 

Seminar: ‘What’s Art Got to Do with It? Demystifying Public Procurement for Artists’ Swansea University (2014)

 

Paper: ‘Wales Art Programme’ World Canal Conference, Milan, Italy (2014)

 

Paper: IXIA ‘Public Art and Regeneration’ Seminar, Bangor University (2013)

 

Paper: ‘Unlocking Funding for Makers’ Seminar, Oriel Myrddin, Carmarthen