Vic Grout

Job Role
Athro Dyfodol Cyfrifiadura
Ystafell
B120

Bywgraffiad

Ar hyn o bryd mae Vic yn Athro Dyfodol Cyfrifiadura ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, roedd gynt yn Athro Rhwydweithiau Algorithmau, Pennaeth Cyfrifiadura a Deon Cyswllt dros Ymchwil. Derbyniodd ei radd BSC (Anrh) mewn Mathemateg a Chyfrifiadura o Brifysgol Caerwysg (DU) yn 1984, a gradd PhD mewn Peirianneg Cyfathrebu  yn 1988 (Teitl y traethawd hir: “Optimisation Techniques for Telecommunication Networks") o Goleg Polytechnig Plymouth, Prifysgol Plymouth (DU) erbyn hyn. 

Mae Vic yn ‘ddyfodolwr’ proffesiynol sydd yn archwilio egin dechnolegau a thechnolegau’r dyfodol a’u heffaith cymdeithasol, moesegol, cyfreithiol, gwleidyddol, amgylcheddol ac economaidd ehangach. Mae ei waith yn amrywio o ddefnyddio’r caledwedd y rhyngrwyd i alluogi’r henoed a’r anabl i fyw bywydau hirach a mwy annibynnol, drwy gynllunio meddalwedd optimeiddio o ddyluniad cymhleth, i gynghori’r Comisiwn Ewropeaidd ar bryderon moesegol ynghylch prosiectau ymchwil a gyllidir. Mae wedi ysgrifennu tros 400 o bapurau ymchwil a phedwar llyfr ar y pynciau yma, mae’n golygu’r blog ‘‘Turing’s Radiator’ ar athroniaeth dechnolegol ac yn ymddangos yn aml ar y radio a’r teledu. Cyhoeddwyd ei nofel ffuglen wyddonol gyntaf, ‘Conscious’ y llynedd.

Blog Vic: vicgrout.net

Tudalen Amazon Vic: tinyurl.com/VicAmazon

Cymwysterau

BSc(Anrh) Mathemateg a Chyfrifiadura, PhD Peirianneg Cyfathrebu

Cyhoeddiadau

Grout, V., “The Singularity Isn’t Simple (However you look at it.) A Random Walk Between Science Fiction and Fact”, Information (special issue on AI and the Singularity: A Fallacy or Great Opportunity; R.K. Logan & A. Braga (eds.)) 2018.

Liu, B., Grout, V. & Nikolaeva, A., “Efficient Global Optimization of Actuator Based on A Surrogate Model Assisted Hybrid Algorithm”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018.

Grout, Vic, ‘Conscious’, Clear Futures Publishing, 2017 (ISBN: 978-1-5205-9012-7).

Picking, R., Cunningham, S., Houlden, N., Oram, D., Grout, V. & Mayers, J. (eds.),  Proceedings of the Seventh International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 17), Glyndŵr University, 2017.

Liu, B., Irvine, A., Akinsolu, M., Arabi, O., Grout, V. & Ali, N., “GUI Interface Design Exploration Software for Microwave Antennas”, Proceedings of the IEEE Conference on Computational Design and Engineering, 2017.

Grout, V., “A Simple Approach to Dynamic Optimisation of Flexible Optical Networks with Practical Application”, Future Internet, Vol. 9, No. 2, 2017.

Liu, B., Irvine, A., Akinsolu, M., Arabi, O., Grout, V. & Ali, N., “GUI Design Exploration Software for Microwave Antennas”, Journal of Computational Design and Engineering, Vol. 4, Issue 4, 2017, pp274-281.

Grout, V., “Smoke and Mirrors in Robotic Technocapitalism”, Journal of Robotics and Automation, Vol. 4, 2016.

Grout, V. (Keynote Address),  “Surrogate Modelling for Electronic Design Automation”, 4th International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications (ISEAIA 2016), Girne, North Cyprus, 2-4 November, 2016.

Grout, V. (Keynote Address), “The ‘Prof on a Train’ Game”, First IEEE Workshop on Social Implications of Technology (SSIT 2015), Wrexham, Wales, UK, 10th September, 2015.

Grout, V., “Identity Voyeurism”, British Computer Society ‘BCS ITNow’ Magazine, September 2015, pp24-27.

Grout, V., “Robot Sex: Ethics and Morality”, Lovotics, Vol. 3, e104, February 2015, doi: 10.4172/2090-9888.1000e104

Grout V. Shazam for People?. Journal of Robotics and Automation”, Vol. 1. No. 1, 2014, pp1-4.